2019-07-17

Nijmegen

Nijmegen is een stad en gemeente in de provincie Gelderland. De stad ligt in zuidoost Nederland en wordt in tweeën gesplitst door de rivier de Waal. De gemeente telt op 25 juli 2016 170.681 inwoners* en is daarmee de grootste stad in de provincie Gelderland. In Nederland staat Nijmegen op de 10de plaats van grootste steden. In de directe omgeving van de stad Nijmegen treft men natuurgebieden aan met een grote verscheidenheid aan landschapstypen: langs de Waal en de Maas uiterwaarden met slin...

Lees verder
2019-07-17

Nijmegen

Stad, ontstaan op een uit verschillende heuvels bestaande stuwwal ten zuiden van de Waal. Al in de Romeinse tijd lagen hier nederzettingen van betekenis, waarvan bij opgravingen nog steeds restanten worden gevonden. Op en rond de heuvel van het Valkhof lag in het begin van de jaartelling de inheems-Romeinse nederzetting Batavodurum, die in 70 na Chr. werd verwoest bij een opstand van de Bataven. In zuidoostelijke richting, bij het Trajanusplein, op de Hunnerberg en het Kops plateau, lagen tussen...

Lees verder
2019-07-17

Nijmegen

Nijmegen - Eigennaam 1. (toponiem) universiteitsstad (het oude Noviomagus) in het midden van Nederland in de provincie Gelderland gelegen aan de rivier de Waal

Lees verder
2019-07-17

Nijmegen

Nijmegen, gewoonlijk Nimwegen genaamd, is eene bevallig gelegen stad en arrondissementshoofdplaats in de Nederlandsche provincie Gelderland, op den linker oever van de Waal, ter plaatse waar de voormalige gierbrug thans door een spoorwegbrug vervangen wordt. Zij verrijst er aan de helling van den Huner- of Hunnerberg, doorgaans Hoenderberg geheeten, en telt met hare aanhoorigheden omstreeks 23000 zielen. Te voren was zij eene vesting. Een spoorweg verbindt haar met Cleef, en een naar Arnhem is i...

Lees verder
2019-07-17

Nijmegen

Nijmegen en Maastricht maken beide aanspraak op de eretitel de oudste stad van Nederland. Historici zijn het er niet over eens welke stad gelijk heeft. Laten we het dus maar op een ex aequo houden. Heel toepasselijk, want beide steden hebben een rijk Romeins verleden. Al in 105 na Christus verleende de Romeinse keizer Trajanus stadsrechten aan de nederzetting Ulpia Noviomagus (= Nieuwe Markt), zoals de Latijnse doopnaam van Nijmegen luidt. In de stad zijn nog maar weinig herinneringen aan de Rom...

Lees verder
2019-07-17

Nijmegen

Nijmegen - Gem. in het Z. O. van Gelderland, aan den Zuidelijken oever der Waal, 4298 H.A., in ’t W. rivierklei, doch overigens zandgrond, die vooral in het Z. O. zeer heuvelachtig is en op enkele punten tot omstreeks 100 M. boven A.P. De gem. telt 67.000 inw. en bevat de stad N., benevens de dorpen Hees, St.-Anna, Hatert en Neerbosch. De stad N. ligt deels langs den lagen stroomkant (die meermalen onderloopt), deels op 5 heuvels, n.l. den Hezelberg, den Mariënberg, den Gruitberg, den Klokken...

Lees verder