Wat is de betekenis van Nijmegen?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Nijmegen

Nijmegen - Eigennaam 1. (toponiem) universiteitsstad (het oude Noviomagus) in het midden van Nederland in de provincie Gelderland gelegen aan de rivier de Waal

Lees verder
2014
2021-12-05
Floor van Sambeek

Owner at flooreer!

Nijmegen

Nijmegen is een stad en gemeente in de provincie Gelderland. De stad ligt in zuidoost Nederland en wordt in tweeën gesplitst door de rivier de Waal. De gemeente telt op 25 juli 2016 170.681 inwoners* en is daarmee de grootste stad in de provincie Gelderland. In Nederland staat Nijmegen op de 10de plaats van grootste steden. In de directe omgevin...

Lees verder
2002
2021-12-05
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Nijmegen

Nijmegen en Maastricht maken beide aanspraak op de eretitel de oudste stad van Nederland. Historici zijn het er niet over eens welke stad gelijk heeft. Laten we het dus maar op een ex aequo houden. Heel toepasselijk, want beide steden hebben een rijk Romeins verleden. Al in 105 na Christus verleende de Romeinse keizer Trajanus stadsrechten aan de n...

Lees verder
2000
2021-12-05
Monumenten in Gelderland

Encyclopedie over monumenten in Gelderland (2010)

Nijmegen

Stad, ontstaan op een uit verschillende heuvels bestaande stuwwal ten zuiden van de Waal. Al in de Romeinse tijd lagen hier nederzettingen van betekenis, waarvan bij opgravingen nog steeds restanten worden gevonden. Op en rond de heuvel van het Valkhof lag in het begin van de jaartelling de inheems-Romeinse nederzetting Batavodurum, die in 70 na Ch...

Lees verder
1981
2021-12-05
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nijmegen

Ned. stad in de prov. Gelderland aan de Waal. Bestond reeds als Keltische nederzetting. Uit het begin van de 1e eeuw zijn sporen gevonden van Romeinse nederzettingen en daarbij behorende grafvelden (o.a. het door Tacitus genoemde Oppidum Batavorum). Na de opstand van de Bataven (70) werden op de Hunerberg de grote castra aangelegd, waar tot ca. 105...

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nijmegen

Ned. gemeente in de prov. Gelderland, aan de Waal, 42,56 km2, 148 000 inw., 77 % r.k., 9 % n.h. De bodem bestaat in het westen (landelijk gebied) uit zware rivierklei, in het zuiden en oosten uit diluviaal zand, deel uitmakend van de stuwwal tussen Nijmegen en Wijler aan de Duitse grens. Deze gedeelten zijn vrij sterk geaccidenteerd met hoogten tot...

Lees verder
1962
2021-12-05
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Nijmegen

N. is de belangr. Rom. stad van Nederland. Uit de periode voor 70 n.C. kennen wij enkele nederzettingen en grafvelden. Een der nederz. is het door Tacitus* genoemde Batavodorum en Oppidum Batavorum. In de laatste tijd krijgt men ook aanwijzingen voor een legerplaats (castra) uit het begin v.d. 1e eeuw. Bij het vaststellen v.d. limes* a.d. Rijn door...

Lees verder
1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

NIJMEGEN

reeds een vesting ten tijde van Bataven en Romeinen, kreeg in 774 een kasteel met kapel, waar Karel de Grote en na hem de Duitse keizers vertoefden. Het behoorde gedurende de Middeleeuwen tot het aartsbisdom Keulen, vanaf 1659 tot het bisdom Roermond en sinds 1840 tot het bisdom Den Bosch. De Stephenskerk, in 1270 gebouwd, werd in 31475/76 tot kapi...

Lees verder
1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nijmegen

stad en gemeente in Gelderland, aan de Waal. 4322 ha, 107.354 inw. Bezienswaardigheden zijn : de restanten van het Valkhof, de oude Keizersburcht, de vestingtoren in het Kronenburgerpark. Het 14e-eeuwse Raadhuis en de Grote of St Stevensterk hebben door de oorlogshandelingen van W.O. II evenals trouwens de gehele binnenstad zwaar geleden. N. is zet...

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nijmegen

gem. in Gelderland, 82 000 inw.; veel oude gebouwen, o.a. Valkhof met kapel o/d burcht v. → Karel den Groote, stadhuis, "Waag, en vele kerken, enz. R.K. universiteit e.a. R.K. inrichtingen v. onderwijs, standpl. der Koloniale reserve.

Lees verder
1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nijmegen

(vroeger Noviomagum = Nieuwmagen of Nieuwmegen = Nieuwe burcht of plaats). I. A) Aardrijksk. en econ. N. is een stad aan den linker Waaloever in het Z.O. van de prov. Gelderland (XI 512 D4), ten N. van het Rijk van Nijmegen; gebouwd op 5 heuvels. Hessen- of Hiezenberg, Mariënberg, Gruitberg, Klokkenberg en Hunerberg. De gem. omvat de stad N.,...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nijmegen

Nijmegen - Gem. in het Z. O. van Gelderland, aan den Zuidelijken oever der Waal, 4298 H.A., in ’t W. rivierklei, doch overigens zandgrond, die vooral in het Z. O. zeer heuvelachtig is en op enkele punten tot omstreeks 100 M. boven A.P. De gem. telt 67.000 inw. en bevat de stad N., benevens de dorpen Hees, St.-Anna, Hatert en Neerbosch. De stad N. l...

Lees verder
1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nijmegen

Nijmegen, gewoonlijk Nimwegen genaamd, is eene bevallig gelegen stad en arrondissementshoofdplaats in de Nederlandsche provincie Gelderland, op den linker oever van de Waal, ter plaatse waar de voormalige gierbrug thans door een spoorwegbrug vervangen wordt. Zij verrijst er aan de helling van den Huner- of Hunnerberg, doorgaans Hoenderberg geheeten...

Lees verder
1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Nijmegen

in de wandeling Nimwegen genaamd, fransch Nimêgue, lat Noviomagusof Neomagum, stad in Gelderland, op den linkeroever van de Waal, 1 nur gaans bewesten de pruisische grenzen en circa vierdhalf uur g. zuidwestelijk van Arnhem ; 24,000 inw.; zeer oude stad, was na Aken de geliefkoosde verblijfplaats van Karel den Groote, die er een prachtig pale...

Lees verder