Wat is de betekenis van Nijl?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Nijl

Nijl - Zelfstandignaamwoord 1. Een van de langste rivieren ter wereld, gelegen in Egypte

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nijl

rivier in het noordoosten van Afrika, 6671 km (vanaf de bronnen van de Kagera). De bronrivier van de Nijl is de Kagera, die ontstaat uit verschillende op het bergland van Rwanda ontspringende rivieren en ook gevoed wordt door de meren in Rwanda en Boeroendi. Na een zigzagloop eerst in noordelijke (waterval bij Kaseke), vervolgens in oostelijke rich...

Lees verder
1959
2022-05-16
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Nijl

Goddelijke rivier in Egypte, zie Egypte – vader Nijl.

1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Nijl

m., naam van de bekende rivier in Afrika.

1949
2022-05-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nijl

N.O.-Afrikaanse rivier, na de Missouri-Mississippi de langste der aarde: 6400 km. Stroomt van het Victoria-meer naar de Middellandse Zee. Tussen Khartoem en Assoean talrijke stroomversnellingen. Onder Assoean begint het Egyptische Nijldal, de grootste oase der aarde. De jaarlijkse overstromingen waaraan Egypte zijn ontwikkeling dankte, ontstaan doo...

Lees verder
1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Nijl

m. (rivier in Egypte).

1933
2022-05-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nijl

langste rivier ter wereld (6390 km); vloeit u/h Victoriameer als Witte Nijl (Babr-el-Abiad), neemt links de Gazellerivier (Bahr el-Gliasal) op en rechts, bij Karthoem, den Blauwen Niji (Bahr-el-Asrak). Tusschen Berber en → Assocan vormt de Nijl 6 stroomversnellingen met een hoogteverschil v. 250 m. Daarna vloeit de rivier door het Nijldal, zee...

Lees verder
1933
2022-05-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nijl

De langste rivier van Afrika en na den Mississippi de langste op aarde (I 536, bijk. Nijl). De lengte bedraagt 6.400 km, het stroomgebied 2,9 millioen km2.Bronrivier van den N. is de Kagera, de waterrijkste rivier, die in het Victoria-meer uitmondt. Uit dit meer, dat 1.130 m hoog ligt, vloeit de Victoria-Nijl af, die den 4 m hoogen Riponval vormt,...

Lees verder
1928
2022-05-16
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Nijl

De Nijl heeft, na de Mississippi, van alle rivieren op aarde het grootste stroomgebied. Onder een stroomgebied verstaan we het deel van een landoppervlakte, vanwaar het water, dat er op valt, naar één en dezelfde rivier afvloeit. Ook is de Nijl een zeer lange rivier — de afstand van het Victoria Nyanza-meer, een van de drie bron...

Lees verder
1926
2022-05-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nijl

De Nijl is de rivier van Egypte en Egypte is, naar het woord van Herodotus een geschenk van die rivier. Daarom was het een zwaar oordeel, als de profeten uitroepen, dat de rivier zal verzijpen en verdrogen (Jes. 19 : 5), dat de Heere de rivieren tot droogte maken zal (Ezechiël 30 : 12). Immers de Nijl is de hartader van Egypte.Het gebied van d...

Lees verder
1916
2022-05-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nijl

Nijl - Grootste rivier van Afrika, met ± 6000 K.M. lengte, op het Missouri-Missisippisysteem na, het langste rivierstelsel der aarde. Het stroomgebied is 2.803.000 K.M.2 groot. De bronwateren worden verzameld in een drietal groote meren in tropisch Oost-Afrika. Het voornaamste hiervan is het 68.000 K.M.2 groote Victoria-meer, dat verschillende rivi...

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nijl

Nijl m. naam van eene bekende rivier in Afrika.

1870
2022-05-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nijl

Nijl (De) is uit een geschiedkundig oogpunt eene van de merkwaardigste rivieren onzer aarde, tevens eene van de langste en van die van Afrika de grootste of welligt op ééne na de grootste, daar de Congo nog niet geheel bekend is. Reeds Heródotus betuigt, dat Egypte een geschenk is van de Nijl, wier jaarlijksche overstrooming dat land der oudste bes...

Lees verder