Wat is de betekenis van nijgen?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nijgen

nijgen - Werkwoord 1. (inerg) buigend groeten Zij neeg vriendelijk toen ze zag wie er binnenkwam. Zie ook neigen

2023-12-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Nijgen

v., nige, niigje, bûg(j)e.


Direct alle 8 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nijgen

(neeg, heeft genegen), buigen uit beleefdheid, groeten (inz. van vrouwen) door het hoofd en al of niet ook de knieën te buigen : zij neeg heel vriendelijk ; (fig.) eerbied betonen; — bij verg. van zaken, overhellen.

2023-12-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nijgen

neeg, h. genegen (een buiging maken, het hoofd en de knieën buigen om te groeten of eer te bewijzen, vooral van vrouwen): de gravin neeg vriendelijk.

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nijgen

('nijgən) (neeg, negen; heeft genegen) 1. in schuine richting buigen ; het lichaam voorwaarts, rugwaarts als gymnastiekoefening 2, het hoofd (en de knieën) buigen uit beleefdheid of eerbied inz. van vrouwen : Henriette neeg voor de gravin. Syn. buigen.

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

nijgen

(neeg, heeft genegen), buigen uit beleefdheid, groeten (m.n. van vrouwen) door het hoofd en al of niet ook de knieën te buigen: zij neeg heel vriendelijk; (fig.) eerbied betonen; bij vergelijking van zaken, overhellen.

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Nijgen

Nijgen (neeg, heeft genegen), buigen uit beleefdheid, groeten (inz. van vrouwen): zij neeg heel vriendelijk; (fig.) eerbied betoonen. NIJGING, v. (-en), groet met eene buiging.

2023-12-04
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Nijgen

Nijgen, ow. ong. (ik neeg, heb genegen), groeten (van vrouwen); (fig.) eerbied betoonen. *...GING, v. (-en), groet met eene buiging.