2019-12-09

nieuwsbericht

nieuwsbericht - zelfstandig naamwoord uitspraak: nieuws-be-richt 1. tekst met nieuws erin ♢ we hoorden de nieuwsberichten op de radio Zelfstandig naamwoord: nieuws-be-richt het nieuwsbericht de nieuwsberichten het nieuwsberichtje

2019-12-09

nieuwsbericht

nieuwsbericht - Zelfstandignaamwoord 1. Mededeling van nieuws, gecommuniceerd via de media Woordherkomst samenstelling van nieuws en bericht

2019-12-09

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht o. (-en), nog onbekende tijding; krantenbericht; ...BLAD, o. (-en), dag-, weekblad, courant; ...BODE, m. en v. (-n), iem. die nieuws brengt.