Wat is de betekenis van Nieuwe Zakelijkheid?

2004
2023-01-30
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Nieuwe Zakelijkheid

Ook: Het Nieuwe Bouwen. Nederlandse variant van het Functionalisme, dat tussen 1920 en 1940 veel invloed had op de architectuur in Europa. Architecten zoals J.P. Oud en Gerrit Rietveld worden hiertoe gerekend.

2002
2023-01-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Nieuwe Zakelijkheid

Nieuwe Zakelijkheid (ook Neue Sachlichkeit); stroming in de schilderkunst. Kenmerken: als reactie op het expressionisme werd realistisch, objectief en uiterst nauwkeurig geschilderd (zie schilderen). Tijd: vanaf 1923 tot 1940 Vertegenwoordigers: Max Beckman, Otto Dix, George Grosz

Lees verder
1990
2023-01-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

nieuwe zakelijkheid

nieuwe zakelijkheid - Verwijst naar de satirische stroming die zich in de vroege jaren 20 van de 20ste eeuw in de Duitse schilderkunst ontwikkelde en die verdween met de opkomst van het nationaal-socialisme in de jaren 30. De stroming was een reactie op het geweld van de Eerste Wereldoorlog, en de stijl kenmerkt zich door de afwijzing van het expre...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

nieuwe zakelijkheid

stijlrichting die ca. 1922 in de kunst opkwam. De naam werd het eerst in Duitsland gebruikt. Men wilde ermee aanduiden dat de nieuwe kunstvorm, in tegenstelling tot de steeds vormlozer en zakelijk onbegrijpelijker wordende scheppingen in b.v. bouwen schilderkunst, waarin supranaturalisme, dynamisme, essentialisme en dadaïsme de toon hadden aan...

Lees verder
1962
2023-01-30
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

Nieuwe Zakelijkheid

richting uit de jaren twintig waartoe H.Eisler, K.Weill en E.Krenek behoorden. Met behulp van jazz- en amusementsmuziekclementen trachtten zij een muziek te maken die niet meer voor de happy few was maar ook de massa kon aanspreken. Ook in de tekstkeuze (B.Brecht) komt dit speciaal gevoel naar voren. Naar analogie met de letterkunde heeft men de te...

Lees verder
1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Nieuwe zakelijkheid

(Duits, Neue Sachlichkeit), kunstrichting ca 1920 als reactie tegen expressionnisme, streeft naar geobjectiveerde vorm; eerst in bouwkunst (gebruik van beton, glas, metaal) met volledig afzien van ornament en pathos, hoofdvertegenw. Le Corbusier, Taut, Gropius; later in kunstnijverheid, binnenhuis- en gebruikskunst, spec. meubelen (stalen meubelen)...

Lees verder
1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nieuwe zakelijkheid

moderne richting i/d kunst, die op vermijding v/h overbodige en wat de beeldende kunsten betreft op strengheid v. weergave aandringt.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nieuwe Zakelijkheid

a) Bouwk. Uitdrukkelijk anti-traditioneele architectuurrichting, samenhangend met de levenshouding, die het typisch technische en industrieele aspect van onzen tijd geestdriftig aanvaardt en een eenzijdige belangstelling heeft voor de vorderingen van hygiëne en lichaamscultuur. Het uiterlijk der gebouwen moet de „levensblijheid” ve...

Lees verder