2020-01-22

Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam

De Nieuwe Oosterbegraafplaats (Kruislaan 128) werd in 1894 gesticht op een in 1888 door de gemeente Amsterdam gekocht terrein. L.A. Springer won de uitgeschreven prijsvraag (1889) met een parkachtig plan vol slingerende paden in een met zand opgehoogd terrein. Er volgden uitbreidingen in 1917, 1930, 1942 en 1969. De toegangspoort, dienstwoningen en het baarhuisje zijn ontworpen door A.W. Weissman. Het ontvangstgebouw van zijn hand heeft men in 1939 vervangen door de huidige gepleisterde aula m...

2018-06-22

Nieuwe Oosterbegraafplaats

Nieuwe Oosterbegraafplaats - De Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126 in Watergraafsmeer, werd op 1 mei 1894 geopend, nadat de Oude Oosterbegraafplaats achter het Koloniaal Instituut van de Tropen* in dat jaar was gesloten. De N.O.B. werd enkele malen uitgebreid, o.a. in 1917, toen het terrein van Oud-Roosenburgh (zie: Rozenburg) erbij kwam, in 1930, 1942 en 1969. In 1938 werd bij de ingang een nieuw ontvangstgebouw met een aula in gebruik genomen. Vlak daarachter bevindt zich de graftombe v...

2018-06-22

Oosterbegraafplaats

Oosterbegraafplaats - Zie: Nieuwe Oosterbegraafplaats.

2018-03-26

New Oosterbegraafplaats in Amsterdam

The Nieuwe Oosterbegraafplaats (Kruislaan 128) was founded in 1894 on a plot purchased in 1888 by the municipality of Amsterdam. L. A. Springer won the written competition (1889) with a park-like plan full of winding paths in a sand-raised area. Expansions followed in 1917, 1930, 1942 and 1969. The entrance gate, service houses and the shelter were designed by A.W. Weissman. The reception building of his hand was replaced in 1939 by the current plastered auditorium with neoclassical details (193...

2020-01-02

Nieuwe Werkhuis in Amsterdam

Het voorm. Nieuwe Werkhuis (Roetersstraat 2) kwam tussen 1779 en 1782 tot stand naar ontwerp van Abraham van der Hart. Als voortzetting van het Rasphuis voor mannen en het Spinhuis voor vrouwen werden hier zwervers, alcoholisten en bedelaars gehuisvest en tewerkgesteld.Het forse complex in sobere classicistische stijl bestaat uit vier drielaagse vleugels om een oorspronkelijk in vieren gedeelde binnenplaats met middenpaviljoen. Het middendeel van de trapsgewijs verspringende voorgevel wordt bekr...

2020-01-02

Nieuwe Walenkerk in Amsterdam

De voorm. Nieuwe Walenkerk (Keizersgracht 676), nu Adventskerk, is een eclectische zaalkerk met een natuurstenen voorgevel voorzien van rondboogvensters. Deze kerk werd in 1854-'56 gebouwd naar ontwerp van A.N. Godefroy en door hem hersteld na een brand in 1861.Het interieur wordt gedekt door een houten lichtkap en heeft galerijen op gietijzeren zuilen.

2020-01-02

Nieuwe Kerk in Amsterdam

De Nieuwe Kerk (NZ Voorburgwal 143), oorspronkelijk gewijd aan O.L.-Vrouwe en na 1452 aan St. Catharina, is een driebeukige basilicale kruiskerk, voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met omgang en straalkapellen. Aan de westzijde bevindt zich de aanzet van een toren. De bouw begon vermoedelijk kort na 1380 op een terrein van Willem Eggert, thesaurier van graaf Willem VI. Het koor met omgang en het transept waren voltooid bij de inwijding in 1408. Een eerste uitbreiding vond in 1414-'1...

2020-01-02

Nieuwe Entrepotdok in Amsterdam

Het Nieuwe Entrepotdok (Cruquiusweg 152-374) kwam in 1898-1900 tot stand naar plannen van de Dienst Publieke Werken aan de in 1897 op initiatief van de stad gegraven Entrepothaven. Langs de huidige Zeeburgerkade verrezen twee zeslaagse pakhuisblokken (100 en 200 meter breed); de kleine Maandag en Dinsdag genoemd en de grote Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. Deze pakhuizen kregen een draagconstructie met gestapelde gietijzeren kolommen, ijzeren liggers en houten balken.Aan de westzijde ve...

2017-12-04

nieuwe

nieuwe - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van nieuw

2017-03-28

Nieuwe Markt Amsterdam Exchanges

Nieuwe Markt Amsterdam Exchanges - Deel van de aandelenmarkt dat speciaal bestemd is voor jonge, dynamische bedrijven die zichzelf nog moeten be-wijzen. Afkorting: Nmax.

2017-12-04

Purmerweg, Nieuwe - Amsterdam-Noord

Rb. Stadsdeel Amsterdam-Noord 1-7-1987. De polder, ontstaan door het tussen 1618 en 1622 drooggemalen meer bij Purmerend.

2017-11-30

Nieuwe Gouw - Amsterdam-Noord

Rb. 10-7-1957; Rb. Stadsdeel Amsterdam-Noord 16-1-1991. Gouw is een Waterlandse benaming voor weg. De toevoeging Nieuwe toont aan, dat deze weg iets jonger is dan de andere Waterlandse wegen. Op de kaart van Amstellandt en omgeving van Covens uit 1749 komt de weg echter reeds voor. In 1957 is de naam opnieuw officieel vastgesteld.

2018-01-17

Leeuwarderweg, Nieuwe - Amsterdam-Noord

Rb. 27-5-1970. De uitvalsweg naar het noorden, die via de Afsluitdijk naar Leeuwarden leidt. De Leeuwarderweg was voor 1936 een deel van de Buiksloterdijk. De Nieuwe Leeuwarderweg is aangelegd met de voltooiing van de IJ-tunnel.

2017-10-30

Zonneweg, Nieuwe - Amsterdam-Noord

Rb.30-1-1935. Het centrale lichaam in het planetenstelsel, waartoe de aarde behoort.

2017-12-04

Schermerstraat, Nieuwe - Amsterdam-Noord

Rb. 9-6-1937. Tussen 1631 en 1635 drooggemalen meer in Noord-Holland.

2017-11-30

Maanstraat, Nieuwe - Amsterdam-Noord

Rb. 30-1-1935. Het hemellichaam dat zich om de aarde beweegt.

2020-01-09

Nieuwe heren, nieuwe wetten

met een nieuwe baas komen er nieuwe regels

2017-03-29

Nieuwe heren, nieuwe wetten

Een nieuw bestuur vaardigt nieuwe regels uit.

2017-03-28

nieuwe economie

nieuwe economie - Het idee dat de nieuwe informatietechnologie zou leiden tot een hogere structurele groei met minder conjuncturele schommelingen zonder dat inflatie zou optreden. De zogenaamde nieuwe economie deed opgeld in de jaren negentig van de twintigste eeuw.

2020-01-02

Pakhuizen in Amsterdam

Als voortzetting van de pakhuizen in de binnenstad van Amsterdam verrezen nabij het IJ verschillende nieuwe pakhuizen, die vrijwel alle later tot appartementen zijn verbouwd. A.L. van Gendt ontwierp voor J.Ph. Korthals Altes de graanpakhuizen Houtmankade 26-30 (1880). De Deli Maatschappij liet naar plannen van W. Hamer de tabakspakhuizen Bindjeh, Laboean en Medan (Houtmankade 20-24; 1895-'96) bouwen, gevolgd door de pakhuizen Deli, Langkat en Serdang (Nova Zemblastraat 8-12; 1898-1900).Aan...