Wat is de betekenis van Nieuwe bezems vagen schoon?

1726
2023-02-05
Carolus Tuinman

Nederduitsche spreekwoorden

Nieuwe bezems vagen schoon

Dit past men toe op zulke, die zich in ’t begin zeer gedienstig aanstellen, als b. v. nieuwe dienstboden. Doch doorgaans bevind men waarheid: Die eerst een bezem was, word daar na een schrobber.