Wat is de betekenis van Nieuw-Zeeland?

2019
2023-02-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland - Eigennaam 1. (toponiem: land) een land in het zuidwesten van de Grote Oceaan, gelegen naast Australië Woordherkomst samenstelling van nieuw en Zeeland (de Nederlandse provincie). Verwante begrippen Zeeland

Lees verder
2005
2023-02-04
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

Nieuw-Zeeland

Kwantitatief gesproken wordt er over Nieuw-Zeelandse wijn nog wel eens schamper gedaan: de hele jaaroogst van het land is in liters nog altijd minder dan die van Southcorp, het grootste wijn bouwbedrijf van Australië. In totaal levert het land niet meer dan één procent aan de wereldwijde wijnproductie. Kwalitatief gesproken oogsten hun rood en wit...

Lees verder
1985
2023-02-04
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Nieuw-zeeland

(New Zealand), constitutionele monarchie in de Grote Oceaan, 1600 km ten zuidoosten van Australië, 268675 km2, 3,13 mln. inw. Hoofdstad: Wellington. ECONOMIE Hoewel de industrie m.n. voor de binnenlandse markt produceert, is de betekenis voor de export in de laatste tien jaar sterk toegenomen: 13 % van de totale exportwaarde in 1971 en 26 % i...

Lees verder
1979
2023-02-04
drank

Wijn & drank encyclopedie

Nieuw-zeeland

Nieuw-Zeeland dankt het ontstaan en de bloei van zijn wijnindustrie aan enkele bijzondere mannen zoals Samuel Marsden, een anglicaans missionaris en hoofdaalmoezenier van de regering van Nieuw Zuid-Wales die de Europese landbouwmethodes daar introduceerde, James Busby, de eerste Britse resident van Nieuw-Zeeland, en bisschop Pompallier, een katholi...

Lees verder
1972
2023-02-04
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Nieuw-zeeland

(New Zealand), constitutionele monarchie in de Grote Oceaan, 1600 km ten zuidoosten van Australië, 268675 km2. Hoofdstad: Wellington. BEVOLKING De Nieuwzeelandse bevolking telde in 1979 ca. 3,1 mln. zielen. Het geboortencijfer bedroeg in 1978 16,31 %o en het sterftecijfer 7,88 %o. Na de politiek van afremming van de immigratie vanaf 1974 had N...

Lees verder
1959
2023-02-04
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Nieuw-Zeeland

dubbel eiland in het zuidwesten van Polynesië. Zie ook: Maori, zie Oceanië – geografie; zie Oceanië – Australië; zie Oceanië – Nieuw Guinea; zie Oceanië – Nieuw Zeeland zie Oceanië – Markiezen eilanden; zie Oceanië – Hawaï.

Lees verder
1955
2023-02-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

NIEUW-ZEELAND

zelfbesturend Brits Dominion, verdeeld in North Island en South Island, gelegen in de Grote Oceaan ten Z.O. van Australië, telt ruim 2 millioen inwoners (incl. 120 000 Maori's) van wie 72 pct. Protestanten, 12,5 pct. Katholieken en 15,5 pct. andersdenkenden.Nieuw-Zeeland is een Engels immigratieland; vandaar het hoge percentage Protestant...

Lees verder
1949
2023-02-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Nieuw-Zeeland

Brits Dominion in Stille Oceaan, bestaande uit twee grote en enige kleinere eilanden. Bergachtig en vulkanisch land, hoogste top de Mount Cook: 3770 m. Warm, gematigd klimaat. 267.835 km2, 1.770.000 inw., onder wie 100.000 Maori’s. De veeteelt is zeer belangrijk (schapen, runderen). De voorn. industrieën zijn de vlees-, conserven- en zui...

Lees verder
1937
2023-02-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Nieuw-Zeeland

o. (dubbel-eiland ten Z.-O. van Australië).

1933
2023-02-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nieuw-zeeland

eil.-groep i/d Gr. Oc., Z.O. v. Australië, Eng. Dominion, 267 500 km3, 1,5 mill. inw., w.o. 67 000 → Maori. Met de, bijbehoorende gebieden 269 000 km2, ruim 1,5 mill. inw.Het N. eil. is sterk vulkanisch, bevat warme bronnen en geysers; op het Z. eil. bevinden zich de N-Zeel. Alpen (Mount Cook '3768 m) met geweldige gletschers (Tasman...

Lees verder
1933
2023-02-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nieuw-Zeeland

Eilandengroep in den Grooten Oceaan op 167°-178° O. en 33°-47° Z. Het bestaat uit twee hoofdeilanden, Noord- en Zuideiland, benevens Stewart- en Cookeiland, gezamenlijk ca. 269 000 km2. Het Noordeiland is sterk vulkanisch; op den Mt. Cook van het Zuideiland eeuwige sneeuw. Het klimaat is sub-tropisch. De industrie omvat fabrieken v...

Lees verder
1930
2023-02-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Nieuw-Zeeland

(ni:w-'ze:lant) Britse (sinds 1840) eilanden en dominion 271567 km2, 1 400 000 inw.Hoofdstad ; Wellington.

1926
2023-02-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nieuw-Zeeland

Een uitgebreide eilandengroep in den Grooten Oceaan, ten Zuiden van Australië gelegen. Het bestaat uit drie groote eilanden en tal van kleinere, met een ideaal klimaat. De bevolking (Maori’s genaamd), ongeveer 40.000 in getal, ondeischeidde zich door een bijzonderen aanleg voor ontwikkeling. Reeds door Tasman in 1642 ontdekt, werd het do...

Lees verder
1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland - New-Zealand, eilandengroep in den Grooten Oceaan. Het vormt een Britsch Dominium, dat uit twee groote en talrijke kleine eilanden bestaat. Het geheele Dominium is 271.076 K.M.2 groot en heeft (1918) 1.168.000 inw. Het ligt tusschen 159° O.L. en 177° W.L. en 54V2° en 29° Z.Br. Het werd 13 Dec. 1642 door Abel Tasman ontdekt. Natuurli...

Lees verder
1910
2023-02-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland - Siegfried, A., Neu-Seeland. Eine sozialu. wirtschaftspolit. Untersuchg. Uebers. v. M. Warnack. Berlin, Heymann. M. 10.—.

1908
2023-02-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Nieuw-zeeland

eng. New Zealand, australische eilandengroep in den Stillen Oceaan ten z.o. van Nieuw-Holland, een der belangrijkste britsche koloniën, heeft (met inbegrip van de Chatham-eilanden) een oppervlakte van 269.432 km.2, en met de, staatkundig eveneens tot N. gerekende Kermadee-, Aucklands-, Campbell-, Antipoden- en Bounty-eilanden, het eiland Niue...

Lees verder
1870
2023-02-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland is de naam van een aan de Britsche heerschappij onderworpen archipel in de Stille Zuidzee en bestaat uit 2 groote en onderscheidene kleine eilanden. Het noordelijkste der beide groote eilanden, die tusschen 34°25'—47°17' Z B. en 166°26'—178°36' O.L. van Greenwich gelegen zijn, namelijk het Noordereiland (Ahinomaoei, Ika-a-mani), strek...

Lees verder
1869
2023-02-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Nieuw-Zeeland

eng. New Zealand, eene eiianden-groep in Australië, 245 mijlen van Auslralië's vasteland verwijderd, en 200 mijlen bezuidwesten Tasmania, strekt zich uit 245 mijlen ver, en bestaat hoofdzakelijk uit twee eilanden, die door de 5 mijlen breede straat van Cook gescheiden zijn ; het noordelijkst» noemen de Engelschen NieuwUlster (2...

Lees verder