Wat is de betekenis van Nieuw-Amsterdam?

1994
2022-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Nieuw-Amsterdam

Nieuw-Amsterdam, oorspronkelijke naam van de stad New York, in 1625 gesticht door Pieter → Minuit en Willem Verhulst; de hoofdstad van → Nieuw-Nederland. De Engelsen herdoopten de plaats in 1664.

1981
2022-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nieuw-Amsterdam

oorspronkelijke naam van de stad New York. 1625 gesticht door Pieter → Minuit en Willem Verhuist: hoofdstad van → Nieuw-Zeeland. De Engelsen

1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nieuw-Amsterdam

oorspronkelijke naam van New York, in 1629 gesticht, nadat Peter Minuit Manhattan van de Indianen had gekocht en Fort Amsterdam had gebouwd. In 1664, toen de plaats in Engelse handen viel, bedroeg het bevolkingsaantal ca. 2500 inw.

1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Nieuw-Amsterdam

vroegere naam van New York, z Nieuw-Nederland.

1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nieuw-amsterdam

1) dorp i/h Z. v/d gem. Emmen in Drente, 2500 inw.; veenkolonie; 2) Tot 1664 naam v/h huidige New York.

Lees verder
1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nieuw-Amsterdam

1° Veenkolonie in de Drentsche gem. ➝ Emmen. 2° ➝ New York (sub Gesch.).

Lees verder
1930
2022-12-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Nieuw-Amsterdam

(ni:w amstsə'dam) Eert. naam van → New York.

1916
2022-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nieuw-Amsterdam

Nieuw-Amsterdam, - dorp in de Drentsche gem. Emmen, 10 K.M. ten N.O. van Coevorden, langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Het is een bloeiende veenkolonie, die snel in bevolking vooruitgaat; het telt reeds 2500 inw., die aan landbouw (op den afgegraven hoogveengrond) en verturving doen. Het ligt aan de spoorlijn Coev.—Emmen.

1908
2022-12-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Nieuw-amsterdam

dorp in de gem. Emmen, Drenthe, 2000 inw.

1870
2022-12-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nieuw-Amsterdam

Zie New-York.

1869
2022-12-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Nieuw-amsterdam

zeestad en haven in Zuid-Amerika (Britsch Guiana) op den regter-oever en bij den mond van de Berbice, waar die met de Cange-rivier zamenvloeit. Nieuw-A., gesticht door de Hollanders, is doorsneden door grachten, en drie batterijen bestrijken de invaart der rivier.