2020-01-27

Niet-persoonlijke documenten

Documenten die geschreven worden door derden, bedoeld voor en gericht op een bredere groep van betrokkenen en geïnteresseerden. Ook publieke documenten genoemd.

2017-04-20

Persoonlijke documenten

Documenten die zijn geschreven op persoonlijke titel, zoals dagboeken en brieven.

2017-10-19

documenten

documenten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord document

2017-04-20

Publieke documenten

Zie Niet-persoonlijke documenten: Documenten die geschreven worden door derden, bedoeld voor en gericht op een bredere groep van betrokkenen en geïnteresseerden. Ook publieke documenten genoemd.

2019-06-08

papierwerk (documenten)

papierwerk (documenten) - Schriftelijke documenten met administratief karakter, zoals formulieren, brieven, rapporten of facturen.

2019-06-13

persoonlijke symbolen

Objecten oorspronkelijk gemaakt om een bepaalde persoonlijke overtuiging, mening, prestatie, de status, rang, beroep, lidmaatschap, kantoor of identiteit te communiceren.

2019-03-14

Persoonlijke rekeningen

Persoonlijke rekeningen - de rekeningen van personen, firma’s, maatschappijen, enz. in de boeken van den koopman, in tegenstelling met de onpersoonlijke rekeningen.

2017-01-06

Persoonlijke Identiteit

Een persoonlijke identiteit is het antwoord dat iemand zichzelf geeft op de vraag: wie ben ik?; zijn bewustzijn van zichzelf als persoon zoals hij zich onderscheidt van anderen.

2017-04-20

Intrapersoonlijke documenten

Documenten die mensen voor zichzelf schrijven.

2017-04-20

Uitgelokte documenten

Documenten die door een respondent op verzoek van een onderzoeker worden gemaakt, zoals een opstel.

2017-04-20

Interpersoonlijke documenten

Documenten gericht op communicatie met anderen.

2019-06-08

gids (documenten)

gids (documenten) - Handleidingen met aanwijzingen en informatie, bijvoorbeeld voor reizigers.

2019-01-12

Persoonlijke rekening

Persoonlijke rekening, - zie BOEKHOUDEN.

2016-12-30

Gerubriceerde documenten

Documenten afkomstig van de instellingen, van lidstaten, van derde landen of van internationale organisaties, die op grond van de regels van de betrokken instelling ter bescherming van wezenlijke belangen van de Europese Unie, of van één of meer van haar lidstaten zijn gerubriceerd als „TRÈS SECRET/TOP SECRET”, „SECRET” „CONFIDENTIEL” of „RESTREINT” (zie daar).

2017-01-04

Persoonlijke vertekening

Persoonlijke vertekening is de veel voorkomende menselijke neiging om de weergave van gezichtspunten die overeenkomen met die van onszelf, te verwelkomen en te versterken. Persoonlijke vertekening kan afbreuk doen aan de objectiviteit van de moderator.

2019-06-08

persoonlijke identificatienummer

persoonlijke identificatienummer - Nummers of codes die aan een individu worden toegekend om deze persoon van andere mensen te onderscheiden, bijvoorbeeld een nummer om elektronische transacties te valideren.

2016-08-03

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een vorm van consumptief krediet waarbij de kredietnemer in een keer het geleende bedrag uitgekeerd krijgt en dit vervolgens met rente in termijnen terugbetaald aan de kredietverstrekker. Het rentepercentage, de looptijd van de lening en de maandelijkse aflossing worden voorafgaand aan de lening vastgelegd. Een persoonlijke lening wordt doorgaans afgesloten om meer financiële ruimte te creëren voor een eenmalig aankoop, zoals een vakantie of auto. In tegenstelling to...

2019-06-08

persoonlijke wapenrusting

persoonlijke wapenrusting - Delen van een harnas die op het lichaam worden gedragen.

2019-01-12

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden. - P. o., waardoor de strafbaarheid van een feit uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of medeplichtige, wien zij persoonlijk betreffen (art. 60 Sr.).

2019-06-13

persoonlijke objecten

Objecten oorspronkelijk gericht op de persoonlijke behoeften van mensen dienende als kleding, versiering, bescherming van het lichaam of een hulp in de verzorging.