Wat is de betekenis van Niet-ontvankelijk?

2024-04-16
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-04-16
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter. Een zaak is niet-ontvankelijk als het niet tot een inhoudelijke behandeling komt omdat er niet is voldaan aan formele vereisten. In het strafrecht kan ook het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zijn als bijvoor- beeld de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk...

2024-04-16
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijk is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat een partij of instantie niet vatbaar is voor rechtsvervolging. De term niet-ontvankelijk komt veelal voor in het bestuursrecht en het strafrecht. Wanneer een persoon bij de gemeente een aanvraag doet voor een vergunning voor het kappen van een boom, wordt hij aangemerkt als belan...

2024-04-16
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Niet-ontvankelijk

1. zaak is niet vatbaar voor berechting (civiel recht); 2. geen recht tot strafvervolging door OM (strafrecht).

2024-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2024-04-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Niet-ontvankelijk

(rechtsterm), z Ontvankelijk.