Wat is de betekenis van Niet?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

niet

niet - Bijwoord 1. ontkenning, tegenovergestelde van 'wel' Het is niet zo. 2. zo niet: niet op deze wijze Dat moet je zo niet doen want dan gaat het boek kapot. niet - Zelfstandignaamwoord niet - Werkwoord 1...

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

niet

niet - bijwoord 1. geeft ontkenning aan ♢ hij kan niet komen Algemene uitdrukkingen: 1. dat was lekker, niet? [dat vind jij toch ook?] Bijwoord: niet Tegenstellingen wel

Direct toegang tot alle 12 resultaten over Niet?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Niet

1. s.; (in de loterij), neat. 2. s.; (klinknagel), nyt; (in schaar), nearring. 3. adv., net; te — gaan, to neate gean; in het — vallen bij, weifalle by; om —, forgees, om ’e nocht.

2023-10-02
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Niet

klinknagel.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Niet

I. vnw., niet iets (in zegsw. en enkele vaste verbindingen): dat is niet meer dan een opmerking van algemene aard ; — om niet, gratis ; (ook) tevergeefs ; — voor niet; — te niet gaan, doen, zie Teniet en samenst.; — (zegsw.) als niet komt tot iet, dan is het allemans verdriet (of ...

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

niet

1. v. nieten (klinknageltje; metalen pennetje, waarmee iets b.v. bladen papier bijeen gehouden wordt); zie neet II. 2. vnw. in zegsw. (niet iets): niet meer dan een opmerking; Als niet komt tot iet, kent iet zich zelve niet; om voor niet, a) gratie, b) te vergeefs; te niet gaan, doen; Z.-N. al of niet, ja of neen; 3. zn. o. (1 iets zonder waarde; 2...

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Niet

verbindingsnagel met breeden kop.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

niet

I. vw., niet iets (in zegsw. en enkele vaste verbindingen): dat is niet meer dan een opmerking van algemene aard; om niet, gratis; (ook) tevergeefs; (zegsw.) als niet komt tot iet, dan kent iet zichzelve niet; II. bn. van ontkenning: ik kan niet komen; daar wordt weinig of niet op gelet; niet eens, zelfs niet: dat niet zozeer!, dat eigenlijk niet;...

2023-10-02
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Niet

Niet - 1. Bij een gewone loterij, geen prijs. 2. Bij eene loten- of premieleening, de laagste prijs, gewoonlijk gelijkstaande met den inleg.

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Niet

neet, een metalen nageltje, hetwelk door twee aaneen te verbinden lichamen (b.v. de twee lemmers eener schaar, of de losse vellen van een boek) gedreven en vervolgens aan beide einden platgeslagen wordt. Van hier nieten, met nieten aaneenhechten, innaaien. In de boekbinderij heeft het nieten plaats met verschillende machines.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Niet

1. Niet bw. van ontkenning: ik kan niet komen; niet met al of allen, niemendal, hoegenaamd niets; — ’t was goed weer, dat niet, dat ontken ik niet; — wat heb ik niet dikwijls gezegd, ik heb immers dikwijls gezegd; — hoe vaak heb ik niet gedacht, zeer vaak heb ik gedacht; — dat is niet te versmaden, dat moet men graa...

2023-10-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Niet

Niet, m. en o. wat nog niet bestaat; God heeft de wereld uit - geschapen; te - doen, vernietigen; te - gaan, vervallen, ten onder gaan; als - komt tot iet, kent het zich zelf niet of is het allemans verdriet, de opkomelingen zijn altoos overmoedig. *-, (in de loterij) nommer waarop geen prijs gevallen is. *-, v. (-en), spijker, klinknagel. *-, o. b...