Wat is de betekenis van niemendal?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

niemendal

niemendal - Onbepaald voornaamwoord 1. helemaal niets Ik heb niemendal! Woordherkomst samenstelling van niemend en al

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

niemendal

niemendal - zelfstandig naamwoord uitspraak: nie-men-dal 1. iets wat onbelangrijk is ♢ om een niemendal is hij kwaad 2. luchtig, gemakkelijk boek, film etc. ♢ zij leest in bed alleen niemendalle...

2024-05-20
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

niemendal

In de verb. een man, een vrouw van niemendal e.d., een man enz. van geringe stand, een vent van niks.

2024-05-20
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

niemendal

volstrek niks.

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Niemendal

num., neat.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Niemendal

I. onbep. telw., 1. volstrekt niets: dat is (zoveel als) niemandal; je hebt hier niemendal te vertellen ; — niks niemendal; 2. iets van geen waarde of belang: o, dat is niemendal, dat heeft niets te betekenen ; — (Zuidn.) van niemendal, van geringe stand: boeren van niemendal. II. bw., (veroud....

2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

niemendal

(niet-met-al, volstrekt niets) 1. bw. en onbep. telw.: hij doet niemendal; 2. m. niemendallen als znw.: 36 leden: 12 Allen, 12 Mallen en 12 Niemendallen; 3. o.: een lekker niemendalletje.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

niemendal

(nimən'dal) [niet met allen] 1. onbep. telw. volstrekt niets : te vertellen hebben. - II. m. =len; -letje) 1. Eig. iets zonder waarde : wat doe je daar? -; een lekker -letje in een bodemloos mandje; zijn geld verdoen aan -letjes, aan waardeloze prullen. 2. Metn. persoon van niemendal, zonder enige degelijkheid, zelfstandigheid : 36 leden,...