Wat is de betekenis van Niemen?

2024-05-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Niemen

russ. Njeman, rivier in WestRusland en Oost-Pruisen, waar zij Memel heet en de voornaamste rivier is; komt te voorschijn uit een moerassig woud ten z. van Minsk en ontlast zich na een loop van 907' km. in het Kurische Haff.

2024-05-20
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Niemen

Niemen (De), of Njemen, eene der aanzienlijkste rivieren uit westelijk Rusland en Oost-Pruissen, ontspringt in het woud van Kopislow, ten zuiden van Minsk, en wordt bij Bielica voor kleinere en bij Grodno voor grootere schepen bevaarbaar. Van Grodno af vormt zij de grens tusschen Rusland en Polen, begeeft zich onder den naam van Memel met eene bree...

2024-05-20
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Niëmen

of Memel, rivier in Wesl-Rusland, ontspringt bij Kostjoecki in 't gouvt. Minsk, vormt van Grodno af (waar zij bevaarbaar wordt) de grenslijn tusschen Rusland en Polen, komt bij Schmalleningken (den naam van Memel aannemende) op pruisisch grondgebied, en ontlast zich met twee hoofd-armen (Gilge en Russ) in het Kurische Haff, na een loop van 140...