Wat is de betekenis van Niemand kan twee heren dienen?

2024-04-18
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Niemand kan twee heren dienen

twee dingen tegelijk doen gaat niet

2024-04-18
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

niemand kan twee heren dienen

men kan niet twee verschillende zaken gelijkelijk behartigen, men kan niet twee verschilllende groeperingen aanhangen.

2024-04-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Niemand kan twee heren dienen

ontleend aan Matth. 6:24 of aan Luc. 16:13, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: „Gij kunt niet Gode dienen en den Mammom”. Thans worden deze woorden ook opgevat in de zin: men kan zich niet tegelijk aan twee zaken wijden, of twee partijen aanhangen. Fr. nul ne peut servir deux maîtres; Hd. niemand kan zwei(en) Herren dienen'...

2024-04-18
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Niemand kan twee heren dienen

ontleend aan Matth. 6:24 of aan Luc. 16:13, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: „Gij kunt niet Gode dienen en den Mammom”. Thans worden deze woorden ook opgevat in de zin: men kan zich niet tegelijk aan twee zaken wijden, of twee partijen aanhangen. Fr. nul ne peut servir deux maîtres; Hd. niemand kan zwei(en) Herren dienen'...