Wat is de betekenis van Niemand kan twee heren dienen?

2020
2021-09-20
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Niemand kan twee heren dienen

twee dingen tegelijk doen gaat niet

1982
2021-09-20
De Tale Kanaans

J. van Delden

niemand kan twee heren dienen

men kan niet twee verschillende zaken gelijkelijk behartigen, men kan niet twee verschilllende groeperingen aanhangen.

1977
2021-09-20
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Niemand kan twee heren dienen

ontleend aan Matth. 6:24 of aan Luc. 16:13, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: „Gij kunt niet Gode dienen en den Mammom”. Thans worden deze woorden ook opgevat in de zin: men kan zich niet tegelijk aan twee zaken wijden, of twee partijen aanhangen. Fr. nul ne peut servir deux maîtres; Hd. niemand kan zwei(en) Herren dienen'...

Lees verder