Wat is de betekenis van Niemand kan twee heeren dienen?

2024-05-20
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Niemand kan twee heeren dienen

MATTHEÜS S6 vers 24. LUCAS 16 vers 13.

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Niemand kan twee heeren dienen

Dit spreekwoord is ontleend aan Matth. VI, 24 of aan Luc. XVI, 13, waar Jezus tot Zijne discipelen zegt: Ghy en cont niet Gode dienen ende den Mammon. Thans worden deze woorden ook opgevat in den zin: men kan zich niet tegelijk aan twee zaken wijden, of twee partijen aanhangen. Vgl. het mlat. nemo potest digne dominis servire duobus; nemo facit dom...