Wat is de betekenis van niemand?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

niemand

niemand - Onbepaald voornaamwoord 1. geen enkel persoon Ik heb helemaal niemand gezien!

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

niemand

niemand - voornaamwoord uitspraak: nie-mand 1. geen mens ♢ er was niemand op straat Voornaamwoord: nie-mand Tegenstellingen eenieder, iedereen

2024-05-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Niemand

De verklaring van het woord niemand kan het eenvoudigst geschieden door het in vieren te delen: n-ieman-d. Dan verwijderen we de n die ontstaan is uit ne en die een ontkennende betekenis heeft, zoals ook blijkt uit de woorden neen, noch en niet. Vervolgens halen wij de d aan het eind van het woord weg. Dit is een betekenisloos toevoegsel uit later...

2024-05-20
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

niemand

geen persoon nie.

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Niemand

pron., nimmen (net), gjin ien, gjinnen(t), gjint, net ien.

2024-05-20
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Niemand

onbepaald vnw., niet een enkel persoon, hetzij in absol. zin, of met betr. tot de groep of categorie van personen waarvan sprake is : dat kan niemand zeggen ; niemand ter wereld ; ik heb niemand gezien; er is niemand thuis ; niemand niet? (vraag op een veiling), doet niemand een hoger bod; — niemand minder dan.....

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

niemand

vnw. (d.i. nooit een mens, geen enkel mens): niemand meer? niemand niet? niemand minder dan Jan, juist Jan; niemand ter wereld.