Wat is de betekenis van Nicole Malebranche?

1949
2023-03-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Nicole Malebranche

(1638-1715), Frans filosoof en theoloog (Oratoriaan). Voornaamste vertegenwoordiger van het Occasionalisme. Trachtte de wijsbegeerte van Descartes te verbinden met de christelijk-Augustijnse denkrichting. Hoofdwerk: Recherche de la vérilé.

Lees verder
1933
2023-03-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Nicole Malebranche

Fransch Oratoriaan en wijsgeer. * 5 Aug. 1638 te Parijs, ✝ 13 Oct. 1715 aldaar. Voornaamste vertegenwoordiger van het → Occasionalisme. M. is een innig-religieuze natuur en wil het rijk van Christus ook in de wijsbegeerte vestigen ; de verbinding met het Aristotelisme acht hij voor het Christendom schadelijk, maar van het stelsel van Descartes...

Lees verder
1926
2023-03-21
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Nicole Malebranche

Fransch priester, broeder van het „Oratorium Jesu”, beoefende de wijsbegeerte. Geboren 1638, f 1715. Hoofdwerk De la recherche de la verité (1675), verder van beteekenis: Entretiens sur la métaphysique et sur la religion (1688). Een uitvoerig artikel over hem verscheen in l’Année philosophique III en IV van F....

Lees verder