Wat is de betekenis van Nicolas de malebranche?

2023-04-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Nicolas de malebranche

fransch philosoof, geb. 6 Aug. 1688 te Parijs, trad in 1660 in de congregatie van het Oratorium. Het werk van Descartes De homine wekte bij hem den lust op tot de wijsbegeerte. Na veeljarige studie gaf hij zijn beroemd werk De la recherche de la vérité (3 dln., 1674 en meerm.) dn het licht, hetwelk groot opzien onder de geleerden verw...

Lees verder