Wat is de betekenis van Nicea?

2009
2021-03-01
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Nicea

→ Concilie.

1955
2021-03-01
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

NICEA

(of Nicaea) stad in het N.W. van Klein-Azië, dankt haar bekendheid aan het feit, dat hier in 325 het eerste oecumenisch concilie is gehouden. De aanleiding was de strijd over de wezenseenheid van God de Vader en God de Zoon, ontbrand door de krasse uitspraken van de Alexandrijnse presbyter Arius (zie Arianisme). De leer van Arius werd veroorde...

Lees verder
1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nicea

(thans Isnik), oude stad in het N.W. van Klein-Azië. Hier werd in 325 het eerste Algemeen Concilie gehouden, dat het Arianisme veroordeelde en in verband daarmee een geloofsbelijdenis opstelde. Het daar in 787 bijeengeroepen 7e Algemeen Concilie gaf een beslissende uitspraak over de beeldenstrijd.

Lees verder
1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nicea

Antieke stad in Phrygië, in Klein-Azië. Nog vele ruïnen zijn over. Ca. 310 v. Chr. gesticht door Antigonus. Was reeds vroeg zetel van een bisschop.Concilies van Nicea Het eerste algemeen concilie werd in 325 te N. gehouden. Het geldt als algemeen concilie, omdat het Westen officieel vertegenwoordigd was door twee pauselijke gezanten...

Lees verder
1926
2021-03-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nicea

is in de geschiedenis beroemd geworden, omdat daar het belangrijke eerste oecumenische concilie heeft plaats gehad. Tegenwoordig heet die plaats Isnik. Vroeger was het een druk bezochte handelsstad, niet ver verwijderd van de keizerlijke residentie Nicomedië. Daar riep keizer Constantijn de bisschoppen tezamen tot het houden van een kerkvergad...

Lees verder