Wat is de betekenis van Neut (bouwkunde)?

1937
2021-06-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Neut (bouwkunde)

Een voetstuk van hout, steen of beton. Stijlen van buitendeurkozijnen worden op hardsteenen neuten geplaatst (afb. blz. 60). De lat, die op de stijlen van binnendeurkozijnen getimmerd wordt, eindigt, bij wijze van voetstuk, in een houten neutje.Voetstukken van stijlen (standvinken) in schuren en stallen worden van metselwerk of van beton gemaakt en...

Lees verder