Wat is de betekenis van Netto-omzet?

2024-07-14
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Netto-omzet

De netto-omzet is binnen de bedrijfsvoering het bedrag dat overblijft nadat alle verkoopkosten van de bruto omzet zijn afgetrokken. Wanneer een onderneming producten verkoopt, maakt zij hiermee omzet. Dit is het bedrag dat vrijkomt door verkoop van producten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de bruto-omzet en de netto-omzet. De bruto-om...

2024-07-14
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

netto-omzet

Omzet minus handelskortingen.

2024-07-14
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Netto-omzet

Opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting (btw).

2024-07-14
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

netto-omzet

netto-omzet - De totale omzet van een bedrijf waarvan eventuele kortingen die aan klanten of andere afnemers zijn verstrekt, zijn afgetrokken. Zie de winst- en verliesrekening achterin dit boek.

2024-07-14
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

netto-omzet

De opbrengst uit hoofde van levering van goederen en diensten (exclusief BTW) onder aftrek van kortingen e.d.