Wat is de betekenis van net?

2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

net

net - Zelfstandignaamwoord 1. een geheel van fijne draden vaak gebruikt om dieren te vangen De vissers waren hun netten aan het boeten. 2. samenstel van elkaar kruisende of snijdende lijnen, wegen enz. 3. netwerk, stelsel van zaken, apparaten of personen die nauw met elkaar in contact staa...

Lees verder
2019
2023-02-08
FOD Economie

economie.fgov.be

Net

Net - Soms gebruikt voor “het internet”.

2018
2023-02-08
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

NET

Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos instituut, voor publiek te bereiken via www.rokeninfo.nl.

2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

net

net - bijwoord 1. nog maar korte tijd (geleden) ♢ hij is net gearriveerd 1. het is maar net aan [het gaat nauwelijks] 2. net goed! [commentaar...

Lees verder
2017
2023-02-08
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Net

Een net is een ondergrondse kabel of leiding, daaronder mede inbegrepen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.

2015
2023-02-08
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

net

precies, juist Maar vooral: het stuk was net positief bedoeld, zegt De Moor. ‘Het hele punt van dat tekstje is dat, ondanks die tekortkomingen, onze kust toch een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft. (De Standaard) Vlamingen gebruiken soms 'net' om een tegenstelling aan te geven, waar Nederlanders 'juist�...

Lees verder
2003
2023-02-08
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Net

a) Aantal lijnen voor elektriciteitsvervoer die gekoppeld zijn aan een belangrijk aantal gebruikers met inbegrip van transformator-, schakel- en verdeelstations (Waals Elektriciteitsdecreet). b)installaties, die dienen voor het vervoer, het gewestelijk vervoer of de distributie van elektriciteit (Brusselse Elektriciteitsordonnantie). Zie ook: netw...

Lees verder
1999
2023-02-08
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Net

Net - populaire benaming voor het Internet. De grote misvatting is dat het Net wordt gezien als een wereldomspannend, gebruikersvriendelijk en menugestuurd super-BBS. Kijk, februari 1995 Er bestaan geen regels voor de inhoud van wat wel en niet over ‘het Net’ mag worden getransporteerd. NRC Handelsblad, 29-12-95 Internet (ook wel het Net genoemd)...

Lees verder
1998
2023-02-08
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Net

zijn -ten drogen, uitrusten als het werk dat toelaat. O.a. Van Eijk 1980.

1995
2023-02-08
Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Net

Hierover bestaan twee opvattingen. De eerste is: in het algemeen kan het een afkorting voor elk willekeurig computernetwerk zijn, behalve Internet. Internet wordt niet afgekort en Internet wordt altijd met een hoofdletter geschreven: hierover mag en zal geen discussie ontstaan - en daarmee uit. De andere opvatting zegt dat het eveneens elk willeke...

Lees verder
1992
2023-02-08
Symbolen

Hans Biedermann

net

Op een omphalos (‘navelsteen’) was vaak een netachtig vlechtwerk plastisch uitgebeeld; de functie van zo’n ‘agrenon’ is onzeker (wellicht moesten daarmee bovennatuurlijke wezens vastgehouden worden, die de omphalos als potentiële zetel gekozen hadden?). In de Griekse mythe vangt Hephaestus, de god van de smeedkuns...

Lees verder
1981
2023-02-08
Zuidnederlands Woordenboek

Schrijver op Ensie

net

I. In toep. op een boodschappentas (in ’t alg.): [i]ik ben mijn net in de winkel vergeten. - [/i]Zie ook netzak. Opm.: In de standaardt. wel netje, in de bet.: gebreid of gevlochten boodschappentasje (van netwerk). II. Van pers., m. betr. t. het uiterlijk: knap, mooi: onze Paul heeft allemaal nette kinderen. 28...

Lees verder
1977
2023-02-08
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

net

net - vagina; de beeldspraak berust op de vogel die in het net wordt gevangen.

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

net

o. (-ten), 1. knoop- of strikwerk met mazen om vissen, vogels en andere dieren te vangen: netten breien, knopen, boeten, drogen; de netten uitgooien, uitzetten, spannen, ophalen; zij vingen zoveel vis dat hun net scheurde; (fig. zegsw.) achter het vissen, te laat komen, zijn kans verkeken hebben; in het net zijn, verschalkt zijn; iemand in zijn net...

Lees verder
1964
2023-02-08
voornamen

Voornamenboek

Net

v -> Antonius. Zie ook Netje.

1963
2023-02-08
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

net

vw., net als. Ze eten net twee kleine kinderen.

1954
2023-02-08
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Net

dierk.) of omentum bestaat uit twee gedeelten, het grote en het kleine net. Het is te beschouwen ah een dubbele plooi van het buikvlies, die de ingewanden grotendeels aan de rechterzijde bedekt. Bij gemeste dieren kan zich hierin evenals in het darmscheil, waar de darmen als het ware aan zijn opgehangen, vrij veel vet afzetten. De slagers noemen di...

Lees verder
1954
2023-02-08
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Net

omentum majus, zie grote net.

1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Net

1. s.n., net (it); achter het — vissen, efter it net fiskje. 2. adj., kreas, knap, eptich, himmel, tsjep, twang, netsjes. 3. adv.; (juist), krekt; — eender als, krektallyk as, net liker as.

Lees verder
1952
2023-02-08
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Net

I. zuiver; zindelijk, schoon; in ’t net overgeschreven; helder, klaar, duidelijk, scherp; netto; net d'impót(s), vrij van belasting; II. plotseling, ineens, ronduit, onomwonden; netto; s'arrêter net, plotseling blijven steken, ophouden; se casser net, vlak afknappen, ineens middendoor breken; couper net, afsnijden; dire...

Lees verder