Wat is de betekenis van Nes?

2020
2021-08-02
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Nes

Zie Agnes

1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nes

Ned. dorp in de gemeente →Westdongeradeel.

1965
2021-08-02
Historische figuren

Historische figuren

Nes

Aert Jansz. van (1626-1693) Nederlands vlootvoogd. Vocht samen met De Ruyter in de Tweede en Derde Engelse Oorlog. Onderscheidde zich in de tocht naar Chatham (1667) en de slag bij Solebay (1672). Een van de weinige zeehelden die in bed stierf.

Lees verder
1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nes

I. v. (-sen), (inz. in aardrijkskundige namen) landtong, aan scherpe bochten van rivieren of aan de zee gelegen; (ook) schor, aanslibbing, buitendijks land (b.v. in Renesse, Scherpenisse). II. bn. bw., 1. (Zuidn.) zacht, week: een nes ei, zacht gekookt; nes brood; — vochtig: dat land ligt te nes, te nat; 2. (gew.) onfris, stinkend: het rui...

Lees verder
1949
2021-08-02
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

Nes

Amsterdamse buurt.

1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nes

Landtong, aan scherpe bochten van rivieren of aan zee gelegen. Ook: aangeslikt land in den vorm van een landtong, of: buitendijksch land. Het woord is in vele plaatsnamen terug te vinden bijv. Renesse, Scherpenisse. Verder dragen de vlg. dorpen den naam Nes:1° een dorp op Ameland (XI 208 C1), met ca. 500 inw., 2° in de Friesche gem. Utinge...

Lees verder
1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nes

Nes v. (-sen), (inz. in aardrijkskundige namen) landtong, aan scherpe bochten van rivieren of aan de zee gelegen; (ook) schor, aangeslikt land in den vorm eener landtong; (ook soms) aanslibbing, buitendijksch land; (ook nesse, nisse gespeld: Ossenisse, Renesse, Scherpenisse, Stavenisse, Bornesse e. m. a.)

1870
2021-08-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nes

Van Nes is de geslachtsnaam van onderscheidene Nederlandsche zeehelden. Wij vermelden hier: Jan Jacobse van Nes, bijgenaamd Oude boer Jaep. Hij was van 1614 tot 1652 bij de Admiraliteit van de Maas in verschillende betrekkingen in dienst, stond als kapitein onder het bevel van Tromp en was in 1639 tegenwoordig bij den slag bij Duins. Toen hij in 16...

Lees verder