2019-10-21

Néqociant-manipulant

een producent van champagne die druiven, most of stille wijn(en) koopt - althans hij heeft daartoe het recht. Het woord manipulant maakt duidelijk dat de betreffende koper zelf zijn champagnes maakt. Het woord négociant duidt erop dat de betreffen-de producent eveneens zijn champagnes verhandelt. Op het etiket van een fles champagne van een négociant-manipulant staan de letters NM plus de bij die producent horende cijfercode (afgegeven door het CIVC).