Wat is de betekenis van Neo-Symbolisme?

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Neo-Symbolisme

Een literaire richting, samenhangend met de neo-Romantiek, zeer verfijnd en teer van vorm en inhoud. Lyrici: Verlaine, Rimbaud, Boutens. Dramatici: Ibsen (Peer Gynt), Maeterlinck, Verhaeren. Voor de romankunst, ➝ Neo-Romantiek.

Lees verder