2020-01-24

NEN

NEN is het Nederlands Normalisatie-instituut.

2020-01-24

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA).

2020-01-24

Nen

of Nene, riviertje in Midden-Engeland (XII 464 F/G 5), ontspringend op de Jura-kalkheuvels van Northampton, stroomend langs de oude steden Northampton en Peterborough, uitmondend in de Wash-baai. Voor de scheepvaart van weinig beteekenis; langs de rivier eeuwenoude leerindustrie.

2019-10-02

Alexandrij nen

m. mv. Alexandrijnse verzen. o. mv. dichtregels van 12 of 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande.

2019-10-02

acotyledo nen

mv. bedekt bloeiende planten, cryptogamen.

2019-10-02

alexi nen

v. mv. ziektekiem-dodende stoffen in het bloed.

2019-10-02

bagij nen

v. mv. zie begijnen.

2019-10-02

bania nen

m. mv. onderhandelaars en tolken in Indië, die tot de handelskaste behoren; ba nian, Br.-Indisch makelaar.

2019-10-02

Alexia nen

m. mv. Cellebroeders (z. a.). alexie . v. woordblindheid: ziekelijke aandoening, waarbij men geschreven of gedrukte woorden niet kan lezen.

2019-10-02

autochtho nen

m. mv. oorspronkelijke bewoners v. e.land.

2019-10-02

Alru nen

v. mv. waarzeggende, heilige vrouwen bij de oude Germanen.

2016-01-19

Gebruiksoppervlakte (NEN 2580)

De gebruiksoppervlakte (In het kort: GO of GBO) is de bruikbare oppervlakte van een vloer. Feitelijk is het de totale oppervlakte tussen omsluitende wanden min vaste obstakels. De gebruiksoppervlakte van een woning (per bouwlaag) kan in een paar stappen gemeten worden: - Men meet de totale gebruiksoppervlakte van een bouwlaag; - Daarna worden de oppervlakten van de overige ruimtes opgemeten; - De uitkomst van de tweede meting wordt afgetrokken van de uitkomst bij de eerste meting. De uitko...

2017-08-15

NEN 3140 (de veiligheidsnorm)

De NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1000 VAC en 1500 VDC. Zoals: • Onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen • Werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen • Alle niet-elektrotechnische werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties, bovengrondse en ond...

2019-09-19

nen déplaise è X

(Fr.) al vindt x het niet goed.

2019-10-02

an ti-toxi nen

v. mv. middelen, die de werking der toxlnen (baeterie-vergiften) opheffen.

2019-04-28

Beminnen — houden van — liefhebben — lieven — min¬nen

Deze woorden duiden het welgevallen vinden in eene persoon aan, dat het uitvloeisel is van overweging van het verstand of van aandoening der zinnen, of wel van beide. Minnen en lieven zijn meer dichterlijke uitdruk¬kingen, liefhebben dat in de taal van het dagelijksch leven de gewone uit¬drukking is voor de beide voorgaande en voor beminnen, drukt in hoogeren stijl soms een andere soort van genegenheid uit dan beminnen; terwijl bij beminnen de zinnelijke liefde verbonden is met overwegin...

2020-01-24

mannin (nin)

v. (-nen) 1. Bijb. vrouw. 2. manwijf.

2020-01-24

maangodin

v. (-nen) godin der maan: Diana, Selene en Luna zijn -nen.

2019-10-24

Richtlijnen Sint-Nicolaasfeest

NEN 0512 (nl) Het Nederlands Normalisatie-Instituut is een stichting die normen maakt voor de industrie, bouw, elektro-ict, en voeding en zorg. In zijn vrije tijd maakte een der medewerkers, Bert Nagtegaal, een norm voor de viering van het sinterklaasfeest: NEN 0512. Hierin staan onder meer definities, richtlijnen voor aankomst en vertrek, begroetingen (7.3 Sint-Nicolaas zal gedurende zijn verplaatsingen in de buitenlucht met een armgebaar, zoals tevens gebruikelijk te Koninklijken Huize, het to...

2018-09-13

Kartuizerin

v. (-nen), KARTUIZERNON, v. (-nen), non tot de orde der Kartuizers behoorende.