2020-01-24

Nelson Mandela

Nelson Mandela (1918-2013) was een Zuid-Afrikaanse advocaat, politicus en mensenrechtenactivist. Het meest bekend werd hij met zijn strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela werd op 18 juli 1918 in het dorpje Mvezo, nabij Umtata geboren. Hij wilde zwarte mensen bevrijden van de blanke overheersing. In 1942 werd Mandela lid van de jongerenorganisatie van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) die een belangrijk voorvechter was van...

2017-06-14

Nelson Mandela

Nelson Mandela (1918-2013) was a South African lawyer, politician and human rights activist. He became most famous for his struggle against apartheid in South Africa. He was the first black president of South Africa. Nelson Mandela was born on 18 July 1918 in the village of Mvezo, near Umtata. He wanted to free black people from white domination. In 1942, Mandela became a member of the youth organization of the African National Congress (ANC) who was an important advocate of the anti-apartheid m...

2017-06-13

Mandela, Nelson Rolihlala (1918)

Vrijheidsstrijder en sinds 1994 president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela studeerde rechten en was van 1952-58 advocaat in Johannesburg. In 1953 richtte hij samen met Oliver Tambo het eerste Afrikaanse advocatenkantoor van Zuid-Afrika op. In 1958 werd hij lid van het uitvoerend comité van het African National Congress (ANC). Mandela werd in 1956 gearresteerd en aangeklaagd wegens hoogverraad. Na een proces van vijf jaar werd hij in 1961 vrijgesproken. Tijdens dit proces (1958) trouwde hij met W...

2017-11-28

Nelson

Oorsp. familienaam, overeenkomend met Neil-son (zie Neil). Het gebruik als voornaam begon waarschijnlijk als eerbetoon aan Lord Nelson, Brits admiraal (1758-1805), bekend van de slag bij Trafalgar. Vooral in de VS als voornaam in gebruik, bijvoorbeeld Nelson Rochefeller, gouverneur van New York (1958). Een beroemde drager van de naam is Nelson Mandela.

2019-08-13

Nelson

Horatio Nelson (1758—1805) was een Engelse admiraal, de zoon van een geestelijke te Burnham-Thorpe in Norfolk. Hij ging reeds op 12-jarigen leeftijd naar zee en kreeg daar een echte zeemansopvoeding. In 1779 werd hij tot kapitein ter zee aangesteld en sinds dien zijn de wapenfeiten uit zijn schitterende loopbaan elkander snel opgevolgd. Zo nam hij in 1793, bij het uitbreken van den oorlog met de Franse republiek, als kapitein van de „Agamemnon” deel aan de insluiting van Calvi...

2018-08-10

Nelson

Horatio Nelson (viscount), een beroemd Britsch vlootvoogd, geboren den 29sten September 1758 te Burnham-Thorpe in het graafschap Norfolk, kwam reeds op 12-jarigen leeftijd aan boord van een linieschip, volbragt in 1771 op een koopvaardijschip een togt naar West-Indië en nam in 1772 deel aan de noordpoolexpeditie van kapitein Lutwidge. In 1776 vertrok hij als midshipman naar Oost-Indië, werd in 1777 luitenant der marine en in 1779 postkapitein, in welke betrekking hij in den Amerikaanschen oorl...

2017-10-17

Nelson

Nelson - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2017-06-20

Nelson

(NZ) Wijngebied op Zuider Eiland van Nieuw Zeeland.

2019-10-16

Horatio Nelson

Viscount (sedert 1801), Eng. zeeofficier. * 29 Sept. 1758 te Burnham Thorpe (Norfolk), ✝ 21 October 1805 in den slag bij Trafalgar. N. behoort met de Ruyter tot de allergrootste vlootvoogden der wereld. Een verwonding in 1794 in den zeeslag bij Calvi doofde het licht in het rechteroog geleidelijk uit. In den aanval op Santa Cruz de Teneriffe, 24 Juli 1797, verloor hij zijn rechterarm. Leverde op 1 Augustus 1798 den slag bij ➝ Aboekir tegen den Franschen admiraal Brueys. Op 21 October 1805 v...

2020-01-08

Horatio Nelson

Burnham Thorpe, 1758, ✝ Trafalgar, 1805. De meest beroemde der Engelsche zeehelden. Zoowel zijn publieke loopbaan, herinnerend aan de grootheid en eenvoud der oudheid, als zijn particulier leven, vervuld van passie voor een vrouw (Lady Hamilton) die zijn echtgenoote niet was, hebben den speurzin, maar ook de fantasie van velen geprikkeld. Zijn zeemanscarrière begint reeds in 1770; maar vooral in den eersten coalitie-oorlog die den twintigjarigen strijd tusschen Frankrijk en Engeland (17...

2019-06-06

Bradley, Omar Nelson

Bradley, Omar Nelson - Amerikaans officier, *12.2.1893 Clark (Missouri). Bradley werd opgeleid aan de militaire academie van West Point. Als generaal-majoor had hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 een groot aandeel in de geallieerde landing in Noord-Afrika; in 1943 leidde hij de verovering van Sicilië. Bij de invasie in Frankrijk (1944) had hij het commando over het 1e leger. Sinds aug. 1944 was Bradley commandant van de 12e legergroep, die een groot aandeel had in de verovering van...

2017-06-13

Sisulu, Walter (1912)

Een van ANC-leiders, die evenals Nelson Mandela vanaf 1964 gevangenzat. Walter Sisulu was van 1944-54 secretaris-generaal van het African National Congress. In 1964 werd hij met andere ANC-leiders wegens hoogverraad tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Op 15 oktober 1989 werd Sisulu, samen met vier ANC-leiders die eveneens in 1964 waren veroordeeld, vrijgelaten. Hij pleitte voor het volhouden van de binnenlandse strijd en verdergaande buitenlandse sancties om een sneller einde aan de ap...

2018-05-07

nelsonii

nelsónii, - 2e nv. van Nelsonĭus, Latinizeering van Nelson: van Nelson, gevonden door Nelson, genoemd naar Nelson. - Solānum - Zipp. [A. Zippelius] is genoemd naar D. Nelson (zie Nelsonĭa).

2019-06-08

bubble lampen

bubble lampen - Ontwerp van George Nelson.

2019-10-14

Ernest Rutherford

Sir (lord R. of Nelson sinds 1931), natuur- en scheikundige. * 30 Aug. 1871 te Nelson (Nieuw-Zeeland), ✝ 19 Oct. 1937. Sinds 1919 directeur van het Cavendisch laboratorium te Cambridge. Hij verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de radioactiviteit en de atoomphysica.In 1902 stelde hij reeds de hypothese op, dat radioactiviteit bestaat in den overgang van het eene element in het andere. In 1909 vond hij, dat de a-deeltjes,' door radium uitgezonden, heliumkernen waren. Hij vond vsch....

2019-06-06

England expects every man to do his duty

(Eng., = Engeland verwacht, dat iedereen zijn plicht zal doen). Zoo zou Nelson’s dagorder geluid hebben (vgl. o.a. Robert Southey, The life of Nelson, Londen 1813, 2.247) op den dag van den Trafalgarslag, 21 Oct. 1805. Intusschen is het zeker, dat de dagorder luidde: England confides that every man will do his duty (vgl. The dispatches and letters of Vice Admiral Lord Viscount Nelson, uitg. N. H. Nicolas, Londen 1845 vgl., 7.150). Brouwer.

2020-01-02

babyface

(Eng.) iemand met een kinderlijk gezicht (d.w.z. rond, glad en expressief); vandaar ook spottend voor een slap, verwijfd persoon. Wellicht hebben we dit scheldwoord te danken aan de Amerikaanse bankrover Lester Nelson Gillis (1908-1934) die vanwege zijn snoezige snuitje in de pers werd omgedoopt tot Baby Face Nelson. Een Amerikaanse artiest met de bijnaam Babyface had samen met Stevie Wonder een top 40-hit met het nummer ‘How come, how long’. Ook de Belgische politicus Paul-Henri Spa...

2017-12-12

ABC-cabaret

Kan en Grimberg laten zich inspireren door het Duitse politieke cabaret als bijvoorbeeld Die Pfeffermühle van Erika Mann en het cabaret van Rudolf Nelson. Het debuut van het ABC-cabaret is op 15 augustus 1936 met het programma "Daar zit muziek in". Het gezelschap, waartoe onder anderen pianist Cor Lemaire behoort, is uitgenodigd door de Bond van Nederlands-Indische Kunstkringen en brengt het programma '100 dagen uit en thuis'. De grote namen verdwijnen langzaam uit het ensemble en de focus ve...

2019-04-01

Baily

Baily - Edward Hodges, Eng. beeldhouwer; * 1788, † 1867; meestal klassieke onderwerpen, bustes en standbeelden, o.a. het standbeeld van Nelson in Trafalgar Square.

2020-01-24

DARBISTEN

(ook: ‘Broeders', ‘Vergadering van gelovigen’). Godsdienstige groepering, volgelingen van John Nelson Darby (1800-80) met in Nederland ca. 100 ‘vergaderingen’. De D. voeren geen propaganda, verzetten zich tegen kerkelijke ambten, hebben geen vaste liturgie, pleiten voor broederlijke liefde. Er zijn open en gesloten ‘vergaderingen’. In Frl. gesloten ‘vergaderingen’ (de Avondmaalstafel niet voor ieder open) te Lwd., Harlingen, Sneek, Oude...