2019-10-20

negatief doublet

Conventioneel doublet op een volgbod van de rechtertegenstander na een opening van de partner. De term ‘negatief’ slaat in dit geval op het ontbreken van een bod waarmee men de hand zou kunnen omschrijven. Het negatief doublet belooft enige kracht en lengte in de ongeboden kleuren (te vergelijken met een informatiedoublet). Meer specifiek geldt dat na een opening in een lage kleur en een volgbod in een hoge kleur het doublet een vierkaart in de andere hoge kleur belooft. Aangezien het double...