Wat is de betekenis van Negatie?

2023-12-06
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Negatie

(v.), ontkenning welke o.a. kan voorkomen bij psychische en neurologische aandoeningen; b.v. het feit dat een de persoon zijn stoornis ontkent of bagatelliseert en de ernst van de toestand niet inziet

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Negatie

[Lat. negatio] ontkenning; tegenstelling wegens ontbreken van iets (bijv.: duisternis is de - van licht).


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Negatie

ontkenning

2023-12-06
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Negatie

Er wordt soms onderscheid gemaakt tussen externe en interne negatie. Bij externe negatie wordt een hele propositie genegeerd, bij interne negatie slechts een deel ervan. ‘Men denkt niet dat hij zal komen’ kan betekenen: het is niet zo dat men zijn komst verwacht (externe negatie), maar ook: men denkt dat hij niet komt (interne negatie). Er is een s...

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Negatie

ontkenning

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Negatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...tien), 1. ontkenning; 2. woord dat een ontkenning uitdrukt: in die zin staat een dubbele negatie; 3. loochening, inz. gezegd van wijsgerige stellingen ; 4. begrip dat het tegenovergestelde is van het in een bep. genoemde.

2023-12-06
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

negatie

u. ontkenning, loochening; tegenstelling.

2023-12-06
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Negatie

(< Lat. negatio; < negare = ontkennen). Ontkenning.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

negatie

v. negatiën, negaties (Fr. [Lat. negatioj: ontkenning; ontkenningswoord). (t = s).

2023-12-06
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

negatie

v. ontkenning.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Negatie

of ontkenning wordt in de taal uitgedrukt door ontkennende bijwoorden, bijv.: niet, nooit, of ontkennende affixen, bijv.: on-, -loos. Men onderscheidt logische en gevoelsnegatie. De eerste is enkelvoudig, bijv.: hij komt niet. De tweede is vaak meervoudig, bijv.: nooit geen oorlog meer! Deze dubbele n. zou logisch weer een bevestiging zijn, maar is...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

negatie

(ne'ga:si) v. (-s) [Fr. < Lat. negatio d. i.] 1. Eig. ontkenning, loochening. 2. Metn. ontkenningswoord : in die zin staan twee -s.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

negatie

[Lat. negare, ontkennen], v. (-s), 1. ontkenning: deze uitdrukking behelst een 2. woord dat een ontkenning uitdrukt: in de zin staat een dubbele negatie; 3. loochening, m.n. gezegd van wijsgerige stellingen; 4. begrip dat het tegenovergestelde is van het in een bep. genoemde: een dergelijke methode van rechtspreken is een negatie van recht. De...

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

negatie

negatie - vr., ontkenning.

2023-12-06
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Negatie

Negatie - ontkenning.

2023-12-06
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Negatie

(lat. negatio, van negare, ontkennen), ontkenning of tegenoverstelling van het tegendeel.

2023-12-06
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Negatie

ontkenning.

2023-12-06
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Negatie

vr. Fr., ontkenning, van negeeren ontkennen, loochenen.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Negatie

v. (-s, ...tiën), ontkenning: woord dat eene ontkenning aanduidt: in dien zin staat eene dubbele negatie; — loochening, inz. gezegd van wijsgeerige stellingen.

2023-12-06
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Negatie

Zie Ontkenning.