Wat is de betekenis van Negatie?

2007
2022-09-26
logopedie

Logopedisch Lexicon

Negatie

(v.), ontkenning welke o.a. kan voorkomen bij psychische en neurologische aandoeningen; b.v. het feit dat een de persoon zijn stoornis ontkent of bagatelliseert en de ernst van de toestand niet inziet

1994
2022-09-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Negatie

[Lat. negatio] ontkenning; tegenstelling wegens ontbreken van iets (bijv.: duisternis is de - van licht).

1993
2022-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Negatie

ontkenning

1992
2022-09-26
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Negatie

Er wordt soms onderscheid gemaakt tussen externe en interne negatie. Bij externe negatie wordt een hele propositie genegeerd, bij interne negatie slechts een deel ervan. ‘Men denkt niet dat hij zal komen’ kan betekenen: het is niet zo dat men zijn komst verwacht (externe negatie), maar ook: men denkt dat hij niet komt (interne negatie). Er is een s...

Lees verder
1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

negatie

[Lat. negare, ontkennen], v. (-s), 1. ontkenning: deze uitdrukking behelst een 2. woord dat een ontkenning uitdrukt: in de zin staat een dubbele negatie; 3. loochening, m.n. gezegd van wijsgerige stellingen; 4. begrip dat het tegenovergestelde is van het in een bep. genoemde: een dergelijke methode van rechtspreken is een negatie van recht. De...

Lees verder
1955
2022-09-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Negatie

ontkenning

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Negatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...tien), 1. ontkenning; 2. woord dat een ontkenning uitdrukt: in die zin staat een dubbele negatie; 3. loochening, inz. gezegd van wijsgerige stellingen ; 4. begrip dat het tegenovergestelde is van het in een bep. genoemde.

Lees verder
1948
2022-09-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

negatie

u. ontkenning, loochening; tegenstelling.

1939
2022-09-26
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Negatie

(< Lat. negatio; < negare = ontkennen). Ontkenning.

1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

negatie

v. negatiën, negaties (Fr. [Lat. negatioj: ontkenning; ontkenningswoord). (t = s).

1933
2022-09-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Negatie

of ontkenning wordt in de taal uitgedrukt door ontkennende bijwoorden, bijv.: niet, nooit, of ontkennende affixen, bijv.: on-, -loos. Men onderscheidt logische en gevoelsnegatie. De eerste is enkelvoudig, bijv.: hij komt niet. De tweede is vaak meervoudig, bijv.: nooit geen oorlog meer! Deze dubbele n. zou logisch weer een bevestiging zijn, maar is...

Lees verder
1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

negatie

(ne'ga:si) v. (-s) [Fr. < Lat. negatio d. i.] 1. Eig. ontkenning, loochening. 2. Metn. ontkenningswoord : in die zin staan twee -s.

Lees verder
1914
2022-09-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

negatie

negatie - vr., ontkenning.

1910
2022-09-26
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Negatie

Negatie - ontkenning.

1908
2022-09-26
Vivat

Schrijver op Ensie

Negatie

(lat. negatio, van negare, ontkennen), ontkenning of tegenoverstelling van het tegendeel.

1908
2022-09-26
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Negatie

ontkenning.

1906
2022-09-26
wink

Wink's vreemde woordenboek

Negatie

vr. Fr., ontkenning, van negeeren ontkennen, loochenen.

1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Negatie

v. (-s, ...tiën), ontkenning: woord dat eene ontkenning aanduidt: in dien zin staat eene dubbele negatie; — loochening, inz. gezegd van wijsgeerige stellingen.

Lees verder
1870
2022-09-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Negatie

Zie Ontkenning.

1864
2022-09-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

negatie

negatie - v. (negatiën), ontkenning, loochening