Wat is de betekenis van Nederw aaien?

1898
2023-01-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nederw aaien

(waaide, woei neder, heeft en is nedergewaaid), door den wind omverwerpen, omvergeworpen worden.