2020-01-22

Nederland

Nederland Of het Koningrijk der Nederlanden, gelegen tusschen 50°45' en 53°30' N. B., en 3°20' en 7°10' O.L. van Greenwich, grenst in het noordoosten aan de Pruissische provincie Hannover, in het oosten aan Westfalen en RijnPruissen, in het zuiden aan België en in het noorden en westen aan de Noordzee, en heeft eene oppervlakte van nagenoeg 5961/2 geogr. mijl, waarbij de Zuiderzee, de Wadden en het Nederlandsch gedeelte van de Dollart niet in rekening zijn gebragt. De Iandaanwinst door indi...

2020-01-22

Nederland

Nederland is een land in West-Europa dat wordt begrensd door de Noordzee en de landen Duitsland en België. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, hoewel er vanuit Den Haag wordt geregeerd. Een inwoner van Nederland heet een Nederlander en de voertaal of landstaal is Nederlands, hoewel ook het Fries als taal is erkend. Iedere provincie of streek kent daarnaast een of meerdere dialecten. Met bijna 400 inwoners per vierkante kilometer, behoort Nederland tot de dichtstbevolkte landen van de were...

2020-01-22

Nederland

o. (-en), ons vaderland; de Vereenigde Nederlanden; de Spaansche, later Oostenrijksche Nederlanden; Noord- en ZuidNederland; — GrootNederland, al het gebied waar Nederlandsch wordt gesproken, dus ook Zuid-Afrika en de Nederlandsche koloniën.

2020-01-22

Nederland

Over Nederland valt niet veel te vertellen, dat al niet op school uitvoerig is behandeld. Daarom is het misschien wel aardig hier iets te vertellen, dat niet op school onderwezen wordt, namelijk hoe men zich ons land in het buitenland voorstelt. Zo bevatte onlangs een Amerikaans aardrijkskundig tijdschrift een artikel over Nederland, met veel foto’s verlucht, en nu bleek, dat al die foto’s van Marken, Volendam en Walcheren waren. Natuurlijk ontbraken de „inboorlingen” in...

2020-01-22

Nederland

Nederland - (het koninkrijk der Nederlanden) had in 1833, bij de invoering van het kadaster, een oppervlakte van 32.709,59 K.M.2; in 1877, volgens de afsluiting daarvan, een van 32.972,66 K.M.2; in 1909 bedroeg de opp. zonder tot de gemeenten behoorende wateren 32.600,25 K.M.2; deze wateren 1585,56, de totale opp. 34.185,31 K.M.2 De totale oppervlakte met de Zuiderzee, Wadden, Dollart en de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche stroomen bedroeg in 1909 40.828,71 K.M.2 De bevolking bedroeg naar de volkst...

2020-01-22

Nederland

De Fransche geleerde Ernest Renan heeft indertijd de vraag beantwoord: „Wat maakt eigenlijk eene natie ?” Het antwoord kwam in hoofdzaak hierop neer: het waarlijk constitueerende element eener natie, dat is noch ras noch huidskleur, noch taal noch godsdienst, noch natuurlijke grens, het is: „le désir d’être ensemble” — het verlangen samen te zijn. En de Duitsche geograaf Alfred Kirchhoff heeft indertijd geschreven : „Eine Nation ist niemals...

2020-01-22

NEDERLAND

koninkrijk in West-Europa, telt (1955) 10,7 millioen inwoners (1947: 9,6 millioen), van wie (bij de volkstelling van 1947) 38,5 pct. R.K., 31,1 pct. Hervormden, 9,7 pct. Gereformeerden, 3,7 pct. overige kerkelijke gezindten en 17 pct. zonder geloofsovertuiging. Voor een oriëntatie op het terrein van politiek, sociale kwestie, vakbeweging, onderwijs en jeugdzorg.GODSDIENSTIG. De eerste ontmoeting met het Christendom vond in Nederland plaats via de Romeinse legers. Zo was Maastricht reeds in...

2020-01-22

Nederland

Amerikanen en Japanners staan erom bekend dat ze Europa in amper vijf dagen tot in alle uithoeken bezoeken. 'Snel. Snel. Snel. Het is woensdag, dus moet dit Amsterdam zijn.' Maar het kan nóg sneller. Het is zelfs mogelijk heel Nederland in nog geen twee minuten te bezoeken, namelijk in de Kop van Overijssel. Daar ligt - midden in het natuurgebied De Weerribben - het vlekje Nederland. Het is te vinden aan de weg Blokzijl-Steenwijk en je bent er in een vloek en een zucht doorheen, want er staan m...

2020-01-22

Nederland

Nederland - Eigennaam 1. (toponiem: land) een land in het noordwesten van Europa, grenzend aan Duitsland en België met als officiële naam Koninkrijk der Nederlanden Nederland is wereldberoemd om zijn windmolens en klompen. Woordherkomst Samenstelling van neder (laag) en land, aangezien een groot deel van Nederland in de buurt van onder de zeespiegel ligt Verwante begrippen Friesland, Holland

2020-01-22

Nederland

(zie pl. en krt.; vergelijk den index in kolom 831/832. Zie ook de platen bij de vsch. provincies). I. Aardrijkskunde en economie. A) Algemeen. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier deelen: het Rijk in Europa, Ned.-Indië, Suriname en Curaçao. Het wordt wel Rijks-Nederland genoemd, ter onderscheiding van Groot-Nederland, d.i. het land, waar de Ned. natie woont. Dit breidt zich ook uit over Vlaamsch België, Vlaamsch Frankrijk en Zuid-Afrika. In de volgende beschouwinge...

2020-01-22

Nederland

Wijnmaken ontstijgt hier nauwelijks het hobbyniveau. Enkele aardige wijndomeinen (onder andere Apostelhoeve) zijn eerder curieus dan niet te missen producten. Er zijn wel veel Nederlanders in den vreemde die op (hoog) niveau wijn (laten) verbouwen. Na het tweede huis, de tweede auto en de tweede vrouw is nu het eerste wijngoed razend populair. Holland spreekt onder andere al een woordje mee in Frankrijk (Giscours), Nieuw-Zeeland (Staete Landt), Amerika (Bernardus) en Argentinië (Salentein).

2018-06-22

Vrij Nederland

Vrij Nederland - Verzetskrant, opgericht door H.M. van Randwijk* en na de oorlog voortgezet als opinieweekblad. Het is nu een van de bladen van de Weekbladpers. Talloze bekende journalisten maakten deel uit van de redactie van Vrij Nederland. Na Van Randwijk waren onder meer hoofdredacteur: Matthieu Smedts, Rinus Ferdinandusse en Joop van Tijn*.

2019-07-25

Ferdinand (Nederland)

Ferdinand (Nederland) - van Oostenrijk, kardinaal-infant, gourverneur-generaal van de Nederlanden, zoon van den Sp. koning Philips III; * 16 Mei 1609, † 10 Nov. 1641. Aartsbisschop van Toledo, dan vice-koning van Catalonië, mengt hij zich als legeraanvoerder in den Dertigjarigen Oorlog, neemt deel aan den slag van Nordlingen. In 1632 tot gouverneur aangesteld, doet hij zijn intrede in Brussel, 4 Nov. 1634. Bekampt den stadhouder Frederik-Hendrik bij zijn inval in de Zuidelijke Ned. e...

2017-08-02

Landstorm Nederland

Landstorm Nederland, → Landwacht

2017-03-27

Interpay Nederland

Interpay Nederland - In 1994 opgericht samenwerkingsverband tussen Bankgirocentrale, Beanet en Eurocard Nederland.

2019-01-12

Mechelen (nederland)

Mechelen (nederland) - of Megchelen, 1) dorp in de Geld. gem. Gendringen, 10 K.M. ten O. van Emmerik, vlak bij de Duitsche grens, met 950 inw., die vooral van landbouw (op klei en zand) leven. 2) dorp in de Limb. gem. Wittem, 3 K.M. ten Z.O. van Gulpen aan de Geul, met 300 inw., die vooral aan landbouw op Limb. klei doen. Er was oudtijds een kommanderij der Ridders van St.-Jan, later van de Maltheser Ridders, wier zetel nog als „Heerenhof” bekend is.

2017-08-02

Nieuw-Nederland

Nieuw-Nederland, in de 17e eeuw een Nederlandse kolonie op de oostkust van Noord-Amerika, gelegen aan de Hudsonrivier, die in 1609 door Henry → Hudson was ontdekt. De Compagnie van Nieuw-Nederland stichtte in 1615 het fort Nassau op Manhattan, in 1621 overgenomen door de wic. In 1625 werd → Nieuw-Amsterdam gesticht. Nieuw-Nederland werd in 1664 door de Engelsen veroverd, die het in 1667 bij de Vrede van → Breda behielden.

2016-12-31

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland is de benaming van de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

2019-07-22

Groot-Nederland

Groot-Nederland - ➝ Dietsche Beweging.

2019-01-24

Gent (nederland)

Gent (nederland) - dorp en gem. in Gelderland. De gem. is 1551 H.A. groot, en telt omstreeks 3000 inw. De grond is rivierklei (gras- en bouwland). Land- en tuinbouw, ooftteelt en veehouderij. Het dorp G. ligt in de Over-Betuwe, aan den tramlijn Eist—Pannerden.