Wat is de betekenis van Nederland?

2021
2021-08-02
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Nederland

Nederland is een land in West-Europa dat wordt begrensd door de Noordzee en de landen Duitsland en België. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, hoewel er vanuit Den Haag wordt geregeerd. Een inwoner van Nederland heet een Nederlander en de voertaal of landstaal is Nederlands, hoewel ook het Fries als taal is erkend. Iedere provincie of streek...

Lees verder
2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Nederland

Nederland - Eigennaam 1. (toponiem: land) een land in het noordwesten van Europa, grenzend aan Duitsland en België met als officiële naam Koninkrijk der Nederlanden Nederland is wereldberoemd om zijn windmolens en klompen. Woordherkomst Samenstelling van neder (laag) en land...

Lees verder
2005
2021-08-02
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

Nederland

Wijnmaken ontstijgt hier nauwelijks het hobbyniveau. Enkele aardige wijndomeinen (onder andere Apostelhoeve) zijn eerder curieus dan niet te missen producten. Er zijn wel veel Nederlanders in den vreemde die op (hoog) niveau wijn (laten) verbouwen. Na het tweede huis, de tweede auto en de tweede vrouw is nu het eerste wijngoed razend populair. Holl...

Lees verder
2002
2021-08-02
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Nederland

Amerikanen en Japanners staan erom bekend dat ze Europa in amper vijf dagen tot in alle uithoeken bezoeken. 'Snel. Snel. Snel. Het is woensdag, dus moet dit Amsterdam zijn.' Maar het kan nóg sneller. Het is zelfs mogelijk heel Nederland in nog geen twee minuten te bezoeken, namelijk in de Kop van Overijssel. Daar ligt - midden in het natuurgebied D...

Lees verder
1985
2021-08-02
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Nederland

(Koninkrijk der Nederlanden), koninkrijk in Noordwest-Europa, gelegen aan de Noordzee, grenzend aan België en de BRD, 41 600 km2 (landoppervlak 33935 km2), 14394 mln. inw. Hoofdstad: Amsterdam (nergens wettelijk vastgelegd); regeringsresidentie: ’s-Gravenhage. BEVOLKING De stijging van het inwonertal van Nederland zette zich voort, zij...

Lees verder
1983
2021-08-02
Aardijkskunde

Lexicon Aardrijkskunde

Nederland

officiële naam Koninkrijk der Nederlanden oppervlakte 41160 km2 inwoners 14 286 000 hoofdstad Amsterdam staatsvorm monarchie staatshoofd Beatrix van Oranje-Nassau reg. leider Rudolphus (Ruud)F.M. Lubbers officiële taal Nederlands religies rooms-katholieken, protestanten, onkerkelijken munteenheid Nederlandse gulden BNP/hoofd US$...

Lees verder
1981
2021-08-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nederland

staat die. als tal van andere staten, een verleden kent dat in velerlei opzicht nauwelijks als een specifieke voorgeschiedenis valt te beschouwen; hij ontstond immers pas tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568—1648), desgewenst met de afscheiding van België (1830). M.n. in de Middeleeuwen kenden deze streken een dikwijls weinig samenhange...

Lees verder
1979
2021-08-02
drank

Wijn & drank encyclopedie

Nederland

In Nederland worden nauwelijks wijndruiven verbouwd; de fabricage van gedistilleerd dateert al van omstreeks het jaar 1500 en wordt er beschouwd als een ‘oude nationale industrie’. Oorspronkelijk distilleerden de Nederlanders wijn voor de winning van brandewijn, maar sedert de tweede helft van de 16de eeuw begonnen ze met de bewerking v...

Lees verder
1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nederland

(Koninkrijk der Nederlanden), koninkrijk in Noordwest-Europa, gelegen aan de Noordzee, grenzend aan België en de BRD, 41160 km2 (landoppervlak 33811 km2), 14,0 mln. inw. Hoofdstad: Amsterdam (nergens wettelijk vastgelegd); regeringsresidentie: ’s-Gravenhage. FYSISCHE GESTELDHEID GEOLOGIE. Nederland behoort tot een uitgestrekt dalingsgeb...

Lees verder
1972
2021-08-02
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Nederland

(Koninkrijk der Nederlanden), koninkrijk in Noordwest-Europa, gelegen aan de Noordzee, grenzend aan België en de BRD, 41600 km2 (landoppervlak 33811 km2). Hoofdstad: Amsterdam (nergens wettelijk vastgelegd); regeringsresidentie: ’s-Gravenhage. BEVOLKING Nederland, Het inwoneraantal van Nederland vertoont een stijgende lijn: 13,0 mln. in...

Lees verder
1962
2021-08-02
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Nederland

Terwijl in België en verder zuidelijk reeds uit eerder tijd sporen van palaeolithische bewoning wordt aangetroffen, zijn deze voor Nederland pas ca. 12000 v.C. vastgesteld. Verschillende, zich steeds verder ontwikkelende jagerskulturen, waarvan de vondsten van bijv. Pesse*, de zogenaamde „Vernis van Mierlo”* bijzonder zijn wisselen...

Lees verder
1955
2021-08-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

NEDERLAND

koninkrijk in West-Europa, telt (1955) 10,7 millioen inwoners (1947: 9,6 millioen), van wie (bij de volkstelling van 1947) 38,5 pct. R.K., 31,1 pct. Hervormden, 9,7 pct. Gereformeerden, 3,7 pct. overige kerkelijke gezindten en 17 pct. zonder geloofsovertuiging. Voor een oriëntatie op het terrein van politiek, sociale kwestie, vakbeweging, ond...

Lees verder
1952
2021-08-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Nederland

Nederlân.

1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nederland

o. (-en), eig., laag gelegen land, 1. de gewone, maar niet-officiële naam van het Koninkrijk der Nederlanden; 2. naam voor de Noordelijke en Zuidelijke gewesten in: Noord- en Zuid-Nederland; — Groot-Nederland; 3. in het mv., (hist.) de Verenigde Nederlanden, de Republiek; ook de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke gewesten van...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nederland

Staatsvorm: Koninkrijk. Staatshoofd: Juliana (sedert 1948). Oppervlakte: 33.328,09 km2 (1947). Bevolking: 9.872.074 inw. (1 Jan. 1949). Vlag: rood, wit, blauw (horizontaal). Wapen: gekroonde klimmende rechtsgewende leeuw in goud, in de rechterklauw een Romeins zwaard, in de linker een bundel van zeven pijlen op azuur veld met gouden blokken. De...

Lees verder
1933
2021-08-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nederland

groote Ned. stoomvaartmij., opgericht 1870, welke met subsidie der Regeering, het personen-, post- en goederenverkeer tusschen Ned. en Ned. O.-I. onderhoudt, tevens exploitante v/d Holland—0,-Azië-lijn en sinds 15 jaren, te zamen met de → Rotterdamsehe Lloyd v/d vrachtvaart op Amerika.

1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nederland

(zie pl. en krt.; vergelijk den index in kolom 831/832. Zie ook de platen bij de vsch. provincies). I. Aardrijkskunde en economie. A) Algemeen. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier deelen: het Rijk in Europa, Ned.-Indië, Suriname en Curaçao. Het wordt wel Rijks-Nederland genoemd, ter onderscheiding van Groot-Nederland, d.i....

Lees verder
1928
2021-08-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Nederland

Over Nederland valt niet veel te vertellen, dat al niet op school uitvoerig is behandeld. Daarom is het misschien wel aardig hier iets te vertellen, dat niet op school onderwezen wordt, namelijk hoe men zich ons land in het buitenland voorstelt. Zo bevatte onlangs een Amerikaans aardrijkskundig tijdschrift een artikel over Nederland, met veel foto&...

Lees verder
1926
2021-08-02
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nederland

De Fransche geleerde Ernest Renan heeft indertijd de vraag beantwoord: „Wat maakt eigenlijk eene natie ?” Het antwoord kwam in hoofdzaak hierop neer: het waarlijk constitueerende element eener natie, dat is noch ras noch huidskleur, noch taal noch godsdienst, noch natuurlijke grens, het is: „le désir d’être ense...

Lees verder
1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Nederland

Nederland - (het koninkrijk der Nederlanden) had in 1833, bij de invoering van het kadaster, een oppervlakte van 32.709,59 K.M.2; in 1877, volgens de afsluiting daarvan, een van 32.972,66 K.M.2; in 1909 bedroeg de opp. zonder tot de gemeenten behoorende wateren 32.600,25 K.M.2; deze wateren 1585,56, de totale opp. 34.185,31 K.M.2 De totale oppervla...

Lees verder