Wat is de betekenis van Nederburgh?

1994
2021-09-23
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Nederburgh

Nederburgh, Sebastiaan Cornelis, Nederlands koloniaal bewindsman, *1762 's-Gravenhage, +1811 hofstede Oostduin (bij 's-Gravenhage). Nederburgh werd in 1787 advocaat van de voc. Van 1793-1799 werd hij met S.H. Frijkenius als → commissaris-generaal naar Nederlands-Oost-Indië gezonden om bezuinigingen en hervormingen in de Indische administratie tot s...

Lees verder
1933
2021-09-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nederburgh

1° Izak Alexander. *26 Jan. 1861 te Batavia. N. was in Indië o.a. president van het Hoog Gerechtshof en directeur van Justitie. Thans bijz. hoogleeraar in Ind. staatsrecht en adatrecht aan de univ. te Utrecht.Voorn. werken: De nieuwe staatsinrichting van N. I. (1927) ; Hoofdstukken over adatrecht (1933). 2° Sebastiaan Cornelis, Ned. p...

Lees verder