Wat is de betekenis van Nec plus ultra?

2023-12-10
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Nec plus ultra

[Lat. = lett.: en niet verder] het hoogst of best bereikbare.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nec plus ultra

(Lat.), ,,tot hier toe en niet verder” als zn. o., het hoogste, wat door niets overtroffen wordt.


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Nec plus ultra

Tot hiertoe en niet verder. JOB 38 vers II.

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nec plus ultra

o. (Lat. het hoogste, het uiterste), ook: non plus ultra, d.i. het niet-overtroffene, het allerbeste; zie ald.

2023-12-10
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

nec plus ultra

(Lat.) het hoogst bereikbare.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nec plus ultra

(plus 'ultra) o. [Lat. tot hiertoe en niet verder] het hoogste dat te bereiken is.

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nec plus ultra

Nec plus ultra - (Lat.), „en niet verder”; ontstaan uit Job 38, 11, waar de Heer zegt tot de zee: „Tot hiertoe zult gij komen en niet verder en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven”. Gewoonlijk wordt, als in Schiller’s Räuber, verkort geciteerd: „Tot hiertoe en niet verder”. De woorden „en niet verder” zijn in de vertaling „nee...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

nec plus ultra

[Lat., tot hier toe en niet verder], het hoogste wat door niets overtroffen wordt.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Nec plus ultra

lat., tot hiertoe en niet verder; anders: door niets overtroffen.

2023-12-10
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Nec plus ultra

zie; non plus ultra.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Nec plus ultra

door niets overtroffen.

2023-12-10
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

nec plus ultra

nec plus ultra - door niets overtroffen