Wat is de betekenis van Natuurlijke kinderen?

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Natuurlijke kinderen

kinderen, die buiten huwelijk zijn verwekt en geboren. 2 categorieën: nl. kinderen die niet en kinderen die wel in overspel of bloedschande zijn verwekt. Sedert de wet van 10 Juli 1947, S. H 232, ontstaan door de geboorte tussen moeder en kind burgerlijke betrekkingen; tussen vader en kind niet, tenzij de vader het (met toestemming van de moed...

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NATUURLIJKE KINDEREN

zijn die kinderen, die buiten huwelijk verwekt en geboren zijn, mits zij niet in overspel of bloedschande zijn verwekt (art. 335 B.W.,) (z onwettige kinderen).

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Natuurlijke kinderen

Kinderen, staande huwelijk verwekt of geboren, hebben den man tot vader, behoudens ontkenning van wettigheid door dezen en daarop gevolgde rechterlijke uitspraak. Kinderen, buiten huwelijk verwekt en geboren, zijn n. k., kunnen worden erkend door verwekker en moeder. → Erkenning. N. k. in ruimeren zin zijn allen, die buiten huwelijk zijn gebor...

2024-02-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Natuurlijke kinderen

Natuurlijke kinderen - kinderen buiten huwelijk geboren. Door erkenning van de zijde der ouders ontstaan zekere rechtbetrekkingen tusschen de ouders en die kinderen. De erkenning kan soms in rechten worden afgedwongen (inroeping van staat), van den kant van den vader echter slechts in enkele gevallen; zonder erkenning kan deze echter tot een uitkee...