Wat is de betekenis van Natuurlijke historie?

2023-06-03
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

natuurlijke historie

natuurlijke historie - Van oorsprong de systematische bestudering van alle natuurlijke objecten en wezens, met inbegrip van moderne wetenschappen als zoölogie, botanie en mineralogie; tegenwoordig beperkt tot het bestuderen van deze disciplines vanuit een populair of amateuristisch, in plaats van strict wetenschappelijk, perspectief.

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Natuurlijke historie?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

natuurlijke historie

oude naam voor biologie.

2023-06-03
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Natuurlijke Historie

omvat beschrijving en rangschikking van planten, dieren, delfstoffen; bouw, veranderingen, verspreiding, leven van planten en dieren.

2023-06-03
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Natuurlijke historie

het onderdeel der natuurwetenschap, dat de dierkunde, plantkunde en mineralogie omvat.

2023-06-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Natuurlijke historie

→ Historie (natuurlijke). Zie ook → Natuurkennis.

2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

natuurlijke historie

(natu:rlijke) v. (—s) 1. Eig.delfstof-, dieren plantkunde : E. Heimans heeft veel gedaan voor de verspreiding der onder het volk. 2.Metn. boek daarover.

Lees verder
2023-06-03
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Natuurlijke historie

of natuurlijke geschiedenis is de wetenschap, die zich bezig houdt met de aardsche natuurvoortbrengsels, voor zoo ver deze niet door den mensch zijn veranderd. Ze worden verdeeld in levenlooze en in levende. De levenlooze (ertsen, gesteenten), mineralen of delfstoffen geheeten, bezitten geen organen en dragen daarom ook den naam van anorganische we...

Lees verder
2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

natuurlijke historie

[historie in de oude Griekse betekenis van onderzoek], een verouderde term voor het complex van dierkunde, plantkunde, mineralogie en geologie in de ruimste zin. Tegenwoordig kan men onder natuurlijke historie verstaan: de bestudering van onderwerpen uit de genoemde wetenschapsgebieden, vooral de planten dierkunde, op een meer populaire, niet-techn...

Lees verder
2023-06-03
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Natuurlijke historie

Natuurlijke historie - zie BIOLOGIE.

2023-06-03
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Natuurlijke historie

zie Natuurkunde.

2023-06-03
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Natuurlijke historie

Natuurlijke historie noemt men de beschouwing en stelselmatige rangschikking van de ligchamen, welke zich op onze planeet bevinden. Zij omvat alzoo de dier-, planten- en delfstofkunde (zie onder deze woorden).