Wat is de betekenis van Natuurlijke historie?

2024-06-18
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

natuurlijke historie

natuurlijke historie - Van oorsprong de systematische bestudering van alle natuurlijke objecten en wezens, met inbegrip van moderne wetenschappen als zoölogie, botanie en mineralogie; tegenwoordig beperkt tot het bestuderen van deze disciplines vanuit een populair of amateuristisch, in plaats van strict wetenschappelijk, perspectief.

2024-06-18
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

natuurlijke historie

oude naam voor biologie.

2024-06-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Natuurlijke Historie

omvat beschrijving en rangschikking van planten, dieren, delfstoffen; bouw, veranderingen, verspreiding, leven van planten en dieren.

2024-06-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NATUURLIJKE HISTORIE

omvat de bestudering van de lichamen en voorwerpen der natuur die zich op aarde bevinden; het woord voorwerpen ware hier in de ruimste zin op te vatten. Onder deze naam worden dus dierkunde, plantkunde, aardkunde (geologie) en delfstof kunde (mineralogie) samengevat. In onderwijskringen worden tot de natuurlijke historie meestal alleen plant- en di...

2024-06-18
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Natuurlijke historie

het onderdeel der natuurwetenschap, dat de dierkunde, plantkunde en mineralogie omvat.

2024-06-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Natuurlijke historie

→ Historie (natuurlijke). Zie ook → Natuurkennis.

2024-06-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

natuurlijke historie

(natu:rlijke) v. (—s) 1. Eig.delfstof-, dieren plantkunde : E. Heimans heeft veel gedaan voor de verspreiding der onder het volk. 2.Metn. boek daarover.

2024-06-18
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Natuurlijke historie

of natuurlijke geschiedenis is de wetenschap, die zich bezig houdt met de aardsche natuurvoortbrengsels, voor zoo ver deze niet door den mensch zijn veranderd. Ze worden verdeeld in levenlooze en in levende. De levenlooze (ertsen, gesteenten), mineralen of delfstoffen geheeten, bezitten geen organen en dragen daarom ook den naam van anorganische we...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

natuurlijke historie

[historie in de oude Griekse betekenis van onderzoek], een verouderde term voor het complex van dierkunde, plantkunde, mineralogie en geologie in de ruimste zin. Tegenwoordig kan men onder natuurlijke historie verstaan: de bestudering van onderwerpen uit de genoemde wetenschapsgebieden, vooral de planten dierkunde, op een meer populaire, niet-techn...