Wat is de betekenis van nationaal park?

1990
2021-07-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

nationaal park

nationaal park - Afgebakende gebieden met een bijzondere landschappelijke, historische of wetenschappelijke waarde die door een nationale overheid voor recreatie- of studiedoeleinden worden onderhouden..

1985
2021-07-28
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Nationaal park

Aaneengesloten terrein (van ten minste 1000 ha in Nederland), bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en plante- en dierenleven. Tevens zijn er goede mogelijkheden aanwezig voor de zonering van het recreatieve medegebruik; in een nationaal park liggen geen of nagenoeg geen cultuurgronden....

Lees verder
1984
2021-07-28
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

nationaal park

aaneengesloten terrein van ten minste 1000 ha, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven. Tevens zijn er goede mogelijkheden aanwezig voor de zonering van het recreatieve medegebruik; in een nationaal park liggen geen of nagenoeg geen cultuurgronden. Het gebied za...

Lees verder
1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

nationaal park

een betrekkelijk groot gebied waar één of meer ecosystemen relatief weinig door de mens zijn beïnvloed, en dat een bijzondere wetenschappelijke, educatieve en recreatieve betekenis heeft. Door de overheid wordt voorkomen dat het gebied van karakter verandert; het gebied kan slechts op speciale voorwaarden worden bezocht.

1972
2021-07-28
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Nationaal park

aaneengesloten terrein (van ten minste 1000 ha in Nederland), bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planteen dierenleven. Tevens zijn er goede mogelijkheden aanwezig voor de zonering van het recreatieve medegebruik; in een nationaal park liggen geen of nagenoeg geen cultuurgronden. H...

Lees verder