Wat is de betekenis van Nalaten — achterlaten — overlaten?

2023-09-25
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Nalaten — achterlaten — overlaten

Terwijl men door verlaten meer bepaald de verwijdering van een persoon of eene zaak uitdrukt, heeft men bij nalaten, achterlaten en overlaten tevens op het oog den persoon of de zaak waarvan men zich verwijdert, die dus met betrekking tot hem, die verlaat, achterblijft of overblijft. Nalaten, d. i. na zich laten, ver¬onderstelt dat degene, die...