Wat is de betekenis van nalaten?

2023-06-08
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nalaten

nalaten - Werkwoord 1. (ov) iets niet doen, dat men had zullen of moeten doen Hij liet na de gevolgen ervan goed te overzien. 2. (ov), (juridisch) in een testament toebedelen Hij liet zijn vermogen na aan de kerk. Woordherkomst...

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over nalaten?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

nalaten

nalaten - onregelmatig werkwoord uitspraak: na-la-ten 1. het niet doen ♢ hij heeft nagelaten het slot te controleren 2. achterlaten bij overlijden ♢ hij heeft een groot fortuin nagelaten...

Lees verder
2023-06-08
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Nalaten

v.; (verzuimen), neilitte, litte, wêze litte, gewurde litte, forsomje, forslofje; (van erfenis), neilitte.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nalaten

(liet na, heeft nagelaten), 1. achterlaten (bij overlijden): hij heeft twee zoons nagelaten; hij liet hem een groot fortuin na; — (oneig.) doen overgaan op het nageslacht: dat was zijn grootste geluk : het bewustzijn dat hij zijn kinderen een ongerepte naam naliet; 2. (van producten van de geest) voor zijn overlijden tot stand...

Lees verder
2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nalaten

liet na, h. nagelaten (1 achterlaten bij overlijden; 2 iets niet doen, waarvan het doen vrij natuurlijk zou geweest zijn; 3 laten varen, niet meer doen; 4 verzuimen; 5 zich onthouden van): 1. schatten nalaten, onverzorgde kinderen nalaten; 2. verzen, die nalaten de bedoelde werking te doen; 3. een gewoonte nalaten; 4. zijn plichten nalaten; 5 ik ka...

Lees verder
2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nalaten

('na:) (liet na, heeft nagelaten) 1. bij zijn dood achterlaten: schatten, minderjarige kinderen -; de nagelaten werken van een letterkundige; aan de oudste zoon de familiepapieren -; een verhaal, door een ooggetuige nagelaten. Syn. ➝ achterlaten. 2. een teken, indruk achter zich laten: een vlek door een vlo nagelaten; een opgewonden kerel, di...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

nalaten

(liet na, heeft nagelaten), 1. achterlaten (bij overlijden): hij heeft twee zoons nagelaten; zij liet hem een groot fortuin na; (oneig.) doen overgaan op het nageslacht: hij liet zijn kinderen een ongerepte naam na; 2. (van produkten van de geest) voor zijn overlijden tot stand gebracht hebben; nagelaten geschriften, die bij het overlijden van de s...

Lees verder
2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Nalaten

Nalaten (liet na, heeft nagelaten), achterlaten (bij overlijden): hij heeft twee zoons nagelaten; hij liet een groot fortuin na; — (fig.) overleveren, doen overgaan van het eene geslacht op het andere: dat was zijn grootste geluk: het bewustzijn dat hij zijnen kinderen een ongerepten naam naliet; — aflaten, niet doen, laten: die onhebbe...

Lees verder
2023-06-08
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Nalaten

zie Aflaten.