Synoniemen van nadruk

2020-04-05

nadruk

nadruk - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-druk 1. kracht waarmee je iets zegt ♢ met nadruk zei hij dat hij onschuldig was 2. zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt ♢ bij het woord 'tafel' ligt de nadruk op de eerste lettergreep 1. daar legt hij erg de nadruk op [...

2020-04-05

nadruk

nadruk - Zelfstandignaamwoord 1. een bijzondere aandacht die besteed wordt Hij legde de nadruk op de goede afwerking ervan. nadruk - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nadrukken ♢... dat ik nadruk

2020-04-05

Nadruk

Nadruk, in het Fransch contrefaçon, is in meer bepaalde beteekenis het door den druk vermenigvuldigen van een boekwerk, hetwelk het eigendom is van een ander. In ruimeren zin behoort daartoe ook het namaken van plaatwerken en photographieën, het verspreiden daarvan en het onbevoegd opvoeren van tooneel- en muziekstukken. Of een stuk nadruk moet genoemd worden, daarover beslist het eigendomsregt. Wanneer men bijv. de briefwisseling van reeds lang overleden personen door den druk algemeen maakt, z...

2020-04-05

Nadruk

Nadruk - het drukken en verspreiden van een boek, geschrift, of ander geestesproduct zonder de toestemming van den schrijver of vervaardiger en ten nadeele van den uitgever, die daartoe alleen het recht heeft. Nadruk is in ons land verboden gedurende 50 jaar na de eerste uitgave of, indien de schrijver langer leeft, tot na zijn dood.

2020-04-05

Nadruk

zie Aandrang, zie Ernst, zie klem.

2020-04-05

Nadruk

(phonol.),➝ Accent.

2020-04-05

nadruk

I. ('na:) m. (-ken) 1. Eig. het nadrukken: de van een boek; verboden. 2. Metn. drukwerk door nadruk vervaardigd: een goedkope van een duur boek maken. II. ('na:) m. [verhoogde druk] 1. Algm. kracht: met tegen iets opkomen. 2. Inz. a. kracht waarmede men spreekt: iets met betogen: een raad met zekere gegeven. Syn. ➝ aandrang. b. kracht waarmede men een woord uitspreekt, klemtoon: dat woord mag niet met uitgesproken worden; de op een woord, een lettergreep leggen: op iets leggen,...