Wat is de betekenis van nadruk?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nadruk

nadruk - Zelfstandignaamwoord 1. een bijzondere aandacht die besteed wordt Hij legde de nadruk op de goede afwerking ervan. nadruk - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nadrukken ♢... dat ik nadruk

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

nadruk

nadruk - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-druk 1. kracht waarmee je iets zegt ♢ met nadruk zei hij dat hij onschuldig was 2. zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt ♢ bij het woo...

2024-07-14
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

nadruk

klem(toon), aksent, boek wat letterlike kopie van ander is; nagedruk, iets (in druk) navolg of oordruk.

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Nadruk

s., klam; zijn woorden — geven, jins wurden hwat meijaen; iem. iets met — zeggen, immen de wurden tatelle.

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nadruk

m. in bet. 2 nadrukken (1 het nadrukken v. e. boek nadruk of plaatwerk; 2 een drukwerk, dat door nadruk is vervaardigd; 3 klem, kracht, waarmee men spreekt; 4 stemtoon): 1. alle nadruk is verboden; 2. een slechte nadruk, in het buitenland verschenen; 3. hij sprak met nadruk; 4. bij het lezen de nadruk op een woord leggen; fig. de nadruk leggen op,...

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Nadruk

(phonol.),➝ Accent.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nadruk

I. ('na:) m. (-ken) 1. Eig. het nadrukken: de van een boek; verboden. 2. Metn. drukwerk door nadruk vervaardigd: een goedkope van een duur boek maken. II. ('na:) m. [verhoogde druk] 1. Algm. kracht: met tegen iets opkomen. 2. Inz. a. kracht waarmede men spreekt: iets met betogen: een raad met zekere gegeven. Syn. ➝ aandrang. b. kra...