Wat is de betekenis van Nadere Unie?

2024-07-23
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Nadere Unie

Nadere Unie, naam in de Nederlandse geschiedenis voor een denkbeeld van prins Willem van Oranje om tot aaneensluiting van de Noordelijke Nederlanden te komen, indien de Zuidelijke Nederlanden niet zouden vasthouden aan de Pacificatie van → Gent. Voorlopige besprekingen erover waren reeds in 1577 begonnen. De calvinisten in Gent waren voorstanders v...

2024-07-23
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nadere Unie

naam in de Ned. geschiedenis voor een denkbeeld van prins Willem van Oranje om tot een aaneensluiting van de Noordelijke Nederlanden te komen, indien de Zuidelijke Nederlanden niet zouden vasthouden aan de Pacificatie van → Gent. Voorlopige besprekingen erover waren reeds 1577 begonnen. De calvinisten te Gent waren voorstanders van het idee en...

2024-07-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nadere Unie

naam in de Ned. geschiedenis voor een denkbeeld van prins Willem van Oranje om tot een aaneensluiting van de Noordelijke Nederlanden te komen, indien de Zuidelijke Nederlanden niet zouden vasthouden aan de Pacificatie van Gent. Voorlopige besprekingen erover waren reeds in 1577 begonnen. De calvinisten te Gent waren voorstanders van het idee en zi...