Wat is de betekenis van nadenken?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nadenken

nadenken - Werkwoord 1. (inerg) ~ over: mentaal aandacht schenken aan een bepaald onderwerp of probleem Daarover had hij nog niet goed nagedacht. Woordherkomst samenstelling van na(bijwoord) en denken(werkwoord)

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nadenken

nadenken - onregelmatig werkwoord uitspraak: na-den-ken 1. je hersens laten werken ♢ zonder erbij na te denken gaf hij antwoord Onregelmatig werkwoord: na-den-ken ik denk na (... ik nadenk) ...

Lees verder
1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

nadenken

(dacht na, heeft nagedacht), (onoverg.) in de gedachte nagaan, overwegen; zijn gedachten laten gaan, denken over (nl. over iets dat tot iemands kennis gekomen is): ik heb er nog eens goed over nagedacht, maar ik zie ervan af; hoe meer ik erover nadenk, hoe onwaarschijnlijker het mij voorkomt; abs.: diep, ernstig — ; nader overwegen, in d...

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nadenken

(dacht na, heeft nagedacht), 1. denken over iets, iets overwegen: ik heb er nog eens goed over nagedacht, maar ik zie er van af; hoe meer ik er over nadenk, hoe onwaarschijnlijker het mij voorkomt; — abs.: diep, ernstig nadenken; zonder nadenken, onbedachtzaam; 2. de onbep. w. als zn. o.: in diep nadenken verzo...

Lees verder
1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nadenken

Nadenken (dacht na, heeft nagedacht), denken over iets, door denken nader bij de waarheid of den grond van iets trachten te komen: ik heb er nog eens goed over nagedacht, maar ik zie er van af; hoe meer ik er over nadenk, hoe onwaarschijnlijker het mij voorkomt; — denk eens na, stel je voor, verbeeld je.

Lees verder
1898
2021-01-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Nadenken

zie Denken.