Wat is de betekenis van naasten?

2019
2021-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

naasten

naasten - Werkwoord 1. (ov) veelal zonder compensatie in staatshanden overnemen De regering van het land had alle oliebronnen genaast. naasten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord naaste Woordherkomst afgeleid van naast met het achtervoegs...

Lees verder
1973
2021-05-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

naasten

(naastte, heeft genaast), 1. gebruik maken van het recht om eigenaar van iets te worden tegen een bepaalde vergoeding: de bedrijven van veel oliemaatschappijen zijn in het Midden-Oosten door de regeringen genaast; 2. in bezit nemen, zich toeëigenen: dat potlood, dat ik daar vond, heb ik maar genaast.

Lees verder
1952
2021-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Naasten

v., eigenje, eingje, naderje.

1950
2021-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Naasten

(naastte, heeft genaast), 1. gebruik maken van het recht om eigenaar van iets te worden tegen een bep. vergoeding: deze spoorwegen zijn onlangs door de Staat genaast; 2. in bezit nemen, zich toeëigenen: dat potlood, dat ik op de tafel heb gevonden, heb ik maar genaast.

Lees verder
1898
2021-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Naasten

Naasten (naastte, heeft genaast), benaderen, toeëigenen, (zich) (tegen schadevergoeding) in het bezit (van iets) stellen: deze spoorwegen zijn onlangs door den Staat genaast. NAASTING, v. (-en), benadering, toeëigening.