Wat is de betekenis van naasten?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

naasten

naasten - Werkwoord 1. (ov) veelal zonder compensatie in staatshanden overnemen De regering van het land had alle oliebronnen genaast. naasten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord naaste Woordherkomst afgeleid van naast met het achtervoegs...

Lees verder
1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

naasten

(naastte, heeft genaast), 1. gebruik maken van het recht om eigenaar van iets te worden tegen een bepaalde vergoeding: de bedrijven van veel oliemaatschappijen zijn in het Midden-Oosten door de regeringen genaast; 2. in bezit nemen, zich toeëigenen: dat potlood, dat ik daar vond, heb ik maar genaast.

Lees verder
1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Naasten

v., eigenje, eingje, naderje.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Naasten

(naastte, heeft genaast), 1. gebruik maken van het recht om eigenaar van iets te worden tegen een bep. vergoeding: deze spoorwegen zijn onlangs door de Staat genaast; 2. in bezit nemen, zich toeëigenen: dat potlood, dat ik op de tafel heb gevonden, heb ik maar genaast.

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

naasten

naastte, h. genaast (in bezit nemen; zich toeëigenen): goederen tegen de aangegeven waarde naasten; een pen naasten.

1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Naasten

het zich toeëigenen v. bepaalde onroerende goederen en ondernemingen door gemeente, provincie of rijk overeenkomstig voorwaarden, die bij het verleenen v/e concessie worden omschreven. Hierbij kan al dan niet een vergoeding worden gegeven v/d geleden schade.

1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Naasten

Naasten (naastte, heeft genaast), benaderen, toeëigenen, (zich) (tegen schadevergoeding) in het bezit (van iets) stellen: deze spoorwegen zijn onlangs door den Staat genaast. NAASTING, v. (-en), benadering, toeëigening.