Wat is de betekenis van Naardien?

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Naardien

voegw., daar, aangezien, ter inleiding van een bijzin die de grond inhoudt van de gedachte in de hoofdzin vermeld: naardien hem dit door zijn meester zelf bevolen was, kon deze onmogelijk zijn handelwijze afkeuren.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

naardien

vgw. (omdat, aangezien).

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Naardien

Naardien voegw. daar, aangezien, ter inleiding van een bijzin die den grond inhoudt van de gedachte in den hoofdzin vermeld: naardien hem dit door zijn meester zelf bevolen was, kon deze onmogelijk zijne handelwijze afkeuren.

1898
2022-06-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Naardien

zie Aangemerkt.