2020-02-28

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap, ook wel nv genoemd, is een ondernemingsvorm met een beperkte aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid voor eigenaren. Het kapitaal is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders. Anders dan bij een besloten vennootschap staan de aandelen niet op naam en zijn dus vrij overdraagbaar. De naamloze vennootschap lijkt veel op een besloten vennootschap, het enige verschil zijn de aandelen die bij de nv vrij overdraagbaar zijn. Bij de naamloze vennootschap i...

2020-02-28

naamloze vennootschap

naamloze vennootschap - Een organisatievorm die in de wet nauwkeurig is omschreven; het is een vennootschap die wordt opgericht bij een notariële akte, waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en minimaal € 45.000 moet bedragen. De aandelen staan op naam of zijn aan toonder en aandeelhouders lopen slechts risico tot het bedrag waarvoor zij in het aandelenkapitaal hebben deelgenomen. Een vennootschap kan omschreven worden als de samenwerking tussen twee of meer personen, waarbij iedereen e...

2020-02-28

Naamloze vennootschap

Rechtsvorm waarbij eigendom en leiding van de onderneming gescheiden zijn en de aandeelhouders aansprakelijk zijn ten bedrage van hun deelname in de onderneming. De aandelen zijn vrij verhandelbaar en hoeven niet op naam te staan.

2020-02-28

Naamloze vennootschap

Vennootschap waarbij het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen, die vrij overdraagbaar zijn.

2020-02-28

Naamloze vennootschap

Ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een in aandelen, die meestal vrij overdraagbaar zijn, verdeeld maatschappelijk kapitaal.

2020-02-28

naamloze vennootschap

naamloze vennootschap - Groepen mensen, gewoonlijk georganiseerd als handelsondernemingen, die door de wet worden beschouwd als rechtspersonen die een bestaan, rechten en plichten hebben, die verschillen van die van de individuen die de groep vormen. Gebruik 'vennootschappen' voor groepen mensen die geen rechtspersoon zijn en die contractueel zijn verbonden als gezamenlijke deelnemers in zaken.

2020-02-28

naamloze vennootschap

v. (-pen) vennootschap die haar naam niet ontleent aan een der vennoten, maar veelal aan de aard der onderneming: het kapitaal van een is in aandelen verdeeld; de aandeelhouder van een is slechts tot het bedrag van zijn aandelen aansprakelijk.