Wat is de betekenis van naamlijsten?

1900
2021-09-23
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

naamlijsten

Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.

Gerelateerde zoekopdrachten