2019-09-15

Na zicht

Na zicht - clausule in een wissel voorkomende. Is een wissel op bepaalden tijd, (dagen, weken, maanden) na zicht getrokken, dan moet de betrokkene met vermelding van den datum, waarop die wissel hem vertoond is, accepteeren, en wordt de betalingstermijn gerekend van den dag af, waarop de acceptatie is geschied.