2020-01-29

na-ijl

na-ijl - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van na-ijlen ♢... dat ik na-ijl

2017-12-04

ijl na

ijl na. - Werkwoord

2018-09-13

Ijl

1. IJL, v. (-en), (gew.) regenworm, pier: ijlen zoeken om te visschen. 2. IJL, v. in aller ijl, met den grootsten spoed; in der ijl, met haast. 3. IJL (samentr. van IJDEL) bn. (-er, -st), ledig: de ijle ruimte; — ijle haring, haring zonder hom of kuit; eene ijle landstreek; — met ledige plaatsen, los, dun: ijl linnen; ijl haar; — ijle rogge, (gew.), helm, helmriet; zoo ijl als een boonenstaak, vreeselijk mager; — ijle lucht, van mindere spanning: — los in het hoofd, niet in staat om ge...

2017-11-14

ijl

ijl - bijvoeglijk naamwoord 1. dun, verdund ♢ in de bergen is de lucht erg ijl Bijvoeglijk naamwoord: ijl ... is ijler dan ... het ijlst de/het ijle ...

2017-12-04

ijl

ijl - Bijvoeglijk naamwoord 1. met een lage dichtheid In de bergen is er vaak een ijle lucht. ijl - Werkwoord

2019-04-28

IJl

zie Haast.

2017-12-04

ijl weg

ijl - Werkwoord Woordherkomst uit ijlen (werkwoord) en weg(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2019-07-17

Na

Na - in de scheikunde = natrium.

2019-01-12

Na

Na, - scheikundig symbool voor het element natrium.

2018-09-27

Na

1. Na voorz. ter aanduiding van eene volgorde, achter: hij komt na mij; na elkander, de een achter den ander; — (van tijd) later dan: na dertienhonderd; na Christus’ geboorte; na zonsondergang; — ik kom na den eten; — na tafel is hij altijd spraakzamer; — na dato, (als koopmansterm); — over: na een jaar moest hij terugkomen; — na dezen, na dit oogenblik, hierna, in de toekomst. In scheidbare samenstelling met een werkwoord tredend (klemtoon op na) beteekent het bijwoord na 1° nog...

2017-12-04

ijl voor

ijl - Werkwoord Woordherkomst uit ijlen (werkwoord) en voor(bijwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

na

na - Bijvoeglijk naamwoord 1. dichtbij staand. Dit vereist een nader onderzoek. Ik proef in 't zuivre morgenlicht
Als een nog woordeloos gedicht
Uw naë afwezigheid — Boutens 2. verwant Dit is zijn naaste familie. 3. (Jiddisch-Hebreeuws) bewegend (in:...

2017-11-14

na

na - voorzetsel, voegwoord, bijwoord 1. later dan ♢ de biologieles komt na de sportles 1. na u [ga uw gang] 2. wat eten we na? [als toetje] 2. met uitzondering van ♢ op een tientje na heb ik alles betaald Al...

2019-04-28

IJl (in aller ...)

zie Haastig.

2019-10-16

Na-ijlingshock

→ Na-ijlende stroom.

2019-09-18

Na-ijlingshoek

→ Na-ijlende stroom.

2019-06-08

togu na

togu na - Huizen waarin Dogon-mannen samenkomen om gemeenschapszaken te bespreken. Togu na kenmerken zich door daken van gierstgras, gedragen door houten pijlers waarin meestal vruchtbaarheidssymbolen zoals vrouwenborsten of taferelen uit de Dogon-samenleving zijn gekerfd.

2019-03-14

Na zicht

Na zicht - clausule in een wissel voorkomende. Is een wissel op bepaalden tijd, (dagen, weken, maanden) na zicht getrokken, dan moet de betrokkene met vermelding van den datum, waarop die wissel hem vertoond is, accepteeren, en wordt de betalingstermijn gerekend van den dag af, waarop de acceptatie is geschied.

2017-03-27

na-Tourcriterium

na-Tourcriterium: criterium dat onmiddellijk na afloop van de Ronde van Frankrijk wordt georganiseerd met de tourvedettes aan de start. Befaamde na-Tourcriteria zijn in Belgie Aalst, Herentals, Peer en Diksmuide en in Nederland Zwolle, Surhuisterveen, Boxmeer, Wateringen en Stiphout.

2019-06-08

na-isolering

na-isolering - Bestaat uit losse, korrelige materialen zoals steenwol, kurk of ander materiaal dat tussen raamwerkdelen wordt gestort of geperst.